Kjønnslemlestelse, utbredelse internasjonalt og i Norge

Ziyada, M. M. (2016 September). Kjønnslemlestelse, utbredelse internasjonalt og i Norge. Foredrag på Nasjonal konferanse om kjønnslemlestelse, Oslo.