Kommunikative utfordringer i møte med hjelpeapparatet når tradisjon er forbudt

Lien, I. L. (2013 September). Kommunikative utfordringer i møte med hjelpeapparatet når tradisjon er forbudt. Foredrag på Understanding terror and violence in the lives of children and adolescence, Felix.