Kropp, klær, seksualitet: Konstruksjoner av kjønn blant jenter i 12-14 års alderen

Hauge, M. I. (2002). Kropp, klær, seksualitet: Konstruksjoner av kjønn blant jenter i 12-14 års alderen. Trondheim: NTNU. (Hovedfagsoppgave).