Tema: Vold og overgrep

Kvinner er mest utsatt for vold i parforhold

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Kvinner er mest utsatt for vold i parforhold. Forskersonen.no.

Forskerne