Kvinners liv og helse i eksil – Veiledningshefte for drift av samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres

Johansen, R. E. B. (2005). Kvinners liv og helse i eksil - Veiledningshefte for drift av samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Forskerne