Ansatte
Pressebilder

Johansen, Ragnhild Elise B.

Forsker I
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - voksne
Telefon: +4793011902

Kompetanseområder

  • medisinsk antropologi og sosialantropologi
  • kjønnslemlestelse/kvinnelig omskjæring
  • kjønn, seksualitet, reproduktiv helse
  • migrasjon, etnisitet, urbanisering
  • ritualer

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Johansen, R. E. B., (2024). Endringsvillighet blant en gruppe norsksomaliere. doi:10.18261/9788215069487-24

Johansen, R. E. B., (2024). Tjenestenes erfaringer fra arbeid med kvinnelig omskjæring hos nyankomne. doi:10.18261/9788215069487-24

Ziyada, M. M., Johansen, R. E. B., Berthelsen, M., Lien, I. L., & Bendiksen, B. (2023). Factors associated with general practitioners' routines and comfortability with assessing female genital cutting: a cross-sectional survey. BMC Health Services Research. doi:10.1186/s12913-023-09085-4

Johansen, R. E. B. (in press). Kroppslige praksiser, erfaring og endring –tvetydige diskurser om kvinnelig omskjæring blant norsk-somaliere. Norsk Antropologisk Tidsskrift.

Jordal, M., Påfs, J., Wahlberg, A., & Johansen, R. E. B. (2022). “Damaged genitals”—Cut women's perceptions of the effect of female genital cutting on sexual function. A qualitative study from Sweden. Frontiers in Sociology, 7. doi:10.3389/fsoc.2022.943949

Johansen, R. E. B. (2022). Discourses of change: the shift from infibulation to sunna circumcision among Somali and Sudanese migrants in Norway. PLOS ONE, 17(6). doi:10.1371/journal.pone.0268322

Ziyada, M. M., & Johansen, R. E. B. (2021). Barriers and facilitators to the access to specialized female genital cutting healthcare services: Experiences of Somali and Sudanese women in Norway. PLOS ONE, 16(9). doi:10.1371/journal.pone.0257588

Johansen, R. E. B., & Ahmed, S. A. E. (2021). Negotiating Female Genital Cutting in a transnational context. Qualitative Health Research, 31(3), 458-471. doi:10.1177/1049732320979183 Sammendrag

Johansen, R. E. B., Ibrahim, A. J. M., Sheekh Mohammed, N. S., Mohammed, N. S. S., Ahmed, K. Y., Mohamud, A., Ahmed, I. S. M., & Gaal, O. N. (2020). Methodological reflections on the engagement of cultural insiders: a study on Female Genital Cutting among Somali Migrants in Norway. In S. Johnsdotter (Ed.) Female Genital Mutilation/Cutting - The Global North and South (pp. 185-215). Malmø: Centre for Sexology and Sexuality Studies. doi:10.24834/isbn.9789178771240

Johansen, R. E. B. (2020). Résistances à l’infibulation et à la désinfibulation. Changement des pratiques et persistance des valeurs en Norvège. Droit et cultures, 1(79), 123-140.

Ziyada, M. M., Lien, I. L., & Johansen, R. E. B. (2020). Sexual norms and the intention to use healthcare services related to female genital cutting: A qualitative study among Somali and Sudanese women in Norway. PLOS ONE. doi:10.1371/journal.pone.0233440

Lunde, I., Johansen, R. E. B., Hauge, M. I., & Sagbakken, M. (2020). Sexually destroyed or empowered? Silencing female genital cutting in close relationships. Culture, Health and Sexuality. doi:10.1080/13691058.2020.1738553

Lunde, I., Hauge, M. I., Johansen, R. E. B., & Sagbakken, M. (2020). ‘Why did I circumcise him?’ Unexpected comparisons to male circumcision in a qualitative study on female genital cutting among Kurdish-Norwegians. Ethnicities, 1-22. doi:10.1177/1468796819896089

Johansen, R. E. B. (2020). The applicability of the theory of planned behavior for research and care of Female Genital Cutting. Archives of Sexual Behavior. doi:10.1007/s10508-020-01716-9

Johansen, R. E. B. (2019). Fra tradisjon til overgrep – nye forståelser av kjønnslemlestelse ved migrasjon. In K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (pp. 49-66). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-03 Sammendrag

Lunde, I., Sagbakken, M., & Johansen, R. E. B. (2019). Negotiating female genital cutting as a difficult characteristic in Kurdish national identity. Nordic Journal of Migration Research, 9(3), 363-381. doi:10.2478/njmr-2019-0011

Johansen, R. E. B., & Johansen, B. (2019). Blurred transitions of female genital cutting in a Norwegian Somali community. PLOS ONE, 14(8), 1-22. doi:10.1371/journal.pone.0220985

Johansen, R. E. B. (2018). Resistance to Reconstruction: The Cultural Weight of Virginity, Virility and Male Sexual Pleasure. In G. Griffin & M. Jordal (Eds.) Body, migration, re/constructive surgeries: Making the gendered body in a globalized world (pp. 78-92). .

Johansen, R. E. B., Ziyada, M. M., Shell-Duncan, B., Kaplan, A., & Leye, E. (2018). Health sector involvement in the management of female genital mutilation/cutting in 30 countries. BMC Health Services Research, 18(240). doi:10.1186/s12913-018-3033-x

Johansen, R. E. B. (2017). Virility, pleasure and female genital mutilation/cutting. A qualitative study of perceptions and experiences of medicalized defibulation among Somali and Sudanese migrants in Norway. Reproductive Health, 14(25). doi:10.1186/s12978-017-0287-4

Johansen, R. E. B. (2017). Undoing female genital cutting: perceptions and experiences of infibulation, defibulation and virginity among Somali and Sudanese migrants in Norway. Culture, Health and Sexuality, 19(4), 528-542. doi:10.1080/13691058.2016.1239838

Ziyada, M. M., Norberg-Schulz, M., & Johansen, R. E. B. (2016). Estimating the magnitude of female genital mutilation/cutting in Norway: an extrapolation model. BMC Public Health, 16(110). doi:10.1186/s12889-016-2794-6 Sammendrag

Sundby, J., Essén, B., & Johansen, R. E. B. (2013). Female Genital mutilation/cutting or circumcision. Obstetrics and Gynecology International. doi:10.1155/2013/240421

Johansen, R. E. B., Diop, N., Laverack, G., & Leye, E. (2013). What Works and what doesn't. A review of interventions against female genital mutilation. Obstetrics and Gynecology International. doi:10.1155/2013/348248 Sammendrag

Johansen, R. E. B., El-Mouelhy, M., Ragab, A. R., & Fahmy, A. (2013). Men's perspectives on the relationship between sexuality and female genital mutilation in Egypt. Sociology Study, 3(2), 104-113.

Yoder, S. P., Wang, S., & Johansen, R. E. B. (2013). Esimates of female genital mutilation/cutting in 27 African countries and Yemen. Studies in family planning, 44(2), 189-204. doi:10.1111/j.1728-4465.2013.00352.x

Gele, A. A., Johansen, R. E. B., & Sundby, J. (2012). When female circumcision comes to the West: Attitudes toward the practice among Somali Immigrants in Oslo. BMC Public Health, 12. doi:10.1186/1471-2458-12-697

Johansen, R. E. B. (2011). Smertefulle møter mellom jordmødre og somaliske fødekvinner i Norge. In A. B. Leseth & K. N. Solbrække (Red.) Profesjon, kjønn og etnisitet (pp. 165-186). Cappelen Damm Akademisk.

Bishai, D., Darwish, M., Taghreed, A., Bathija, H., Johansen, R. E. B., & Huntington, D. (2010). Estimating the COSTs of obstetric female genital mutilation in six African countries. Bulletin of the World Health Organization. doi:10.2471/BLT.09.064808

Bishai, D., Bonnenfant, Y., Darwish, M., Taghreed, A., Bathija, H., Johansen, R. E. B., & Huntington, D. (2010). Estimating the COSTs of obsteric female genital mutilation in six Afican countries. Bulletin of the World Health Organization, 88, 281-288. doi:10.2471/BLT.09.064808

Johansen, R. E. B., Bathija, H., & Khanna, J. (2008). Work of the World Health Organization on female genital mutilation: ongoing Research and policy discussions. Finnish Journal of Ethnicity and Migration, 3(2), 83-89.

Johansen, R. E. B. (2007). Experiencing sex in exile - can genitals change their gender? In Y. Hernlund & B. Shell-Duncan (Eds.) Transcultural Bodies. Female Genital Cutting in Global Context (pp. 248-277). Rutgers University Press.

Johansen, R. E. B. (2006). Smerte påført i kulturens navn: omskårede kvinners erfaringer i eksil. In H. Grimen & B. Ingstad (Red.) Kulturelle perspektiver på sykdom og helse (pp. 187-213). Universitetsforlaget.

Johansen, R. E. B. (2006). Care for Infibulated Women Giving Birth in Norway: An Anthropological Analysis of health Workers' Management of a Medically and Culturally Unfamilar Issue. Medical Anthropology Quarterly, 20, 516-544.

Vangen, S., Johansen, R. E. B., Træen, B., Sundby, J., & Stray-Pedersen, B. (2004). Qualitative study of perinatal care experiences among Somali women and local Health care workers in Norway. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology, 112, 29-35.

Johansen, R. E. B. (2002). Pain as a counterpoint to culture: Towards an analysis of Pain Associated With INfibuatlation among Somali immigrants in Norway. Medical Anthropology Quarterly, 16(3), 312-340.

Vangen, S., Stoltenberg, C., Johansen, R. E. B., Sundby, J., & Stray-Pedersen, B. (2002). Perinatal complications among ethnic Somalis in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 81(4), 317-322.

Vangen, S., Johansen, R. E. B., Stoltenberg, C., Sundby, J., & Stray-Pedersen, B. (2002). Female circumcision, perinatal complications and obstetric management. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 81, 317-322.

Johansen, R. E. B. (2000). The Makonde mask dance - performing identity. In F. Gunderson & G. Barz (Eds.) Mashindano! Competitive Music Performance in East Africa (pp. 255-270). Mkuki na Nyota Publishers.

Johansen, R. E. B. (1996). Kunnskapsforvaltning og makt i et kjønnsperspektiv: En analyse av maskens hemmelighet. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 3, 193-207.

Johansen, R. E. B. (1990). Dans som tale og samtale. In Å. Brottveit, A. S. Grønseth & J. K. Simonsen (Red.) Hovedfagsstudentenes Årbok (pp. 65-78). .

Bøker og avhandlinger

Johansen, R. E. B., (2024). Kvinnelig omskjæring/kjønnslemlestelse i Norge; Kunnskap og praksis.

Johansen, R. E. B. (2006). Experiences and perceiptions of pain, sexuality and childbirth. A study of Female Genital Cutting among Somalis in Norwegian Exile, and their health care providers. Unipub forlag. (Doktorgradsavhandling).

Johansen, R. E. B., (2005). Fra kunnskap til handling: Håndbok om kvinnelig omskjæring for helse- og sosialarbeidere, pedagoger og ansatte i mottak.

Rapporter

Johansen, R. E. B. (2017). Kjønnslemlestelse - Forebygging og informasjon om helsehjelp til flyktninger, asylsøkere og bosatte i Norge. (Rapport 8/2017). Sammendrag

Johansen, R. E. B. (2005). Endring innenfra. Sluttrapport for OK-prosjektet 2001-2004.

Johansen, R. E. B. (1992). Humor og seksualitet blant norsk ungdom.

Andre publikasjoner

Johansen, R. E. B. (2015). Female Genital Mutilation: Controversies and Responses. In P. Whelehan & A. Bolin (Eds.) The International Encyclopedia of Human Sexuality (pp. 374-379). Wiley-Blackwell.

Johansen, R. E. B., Lunde, I. B., Ziyada, M. M., & Lien, I. L. (2014). Kjønnslemlestelse i Norge - et lite problem. NRK Ytring.

Johansen, R. E. B., Lunde, I. B., Lien, I. L., & Ziyada, M. M. (2014). Er kjønnslemlestelse et lite problem i Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Hauge, M. I., Lien, I. L., & Johansen, R. E. B. (2013). Er du gutt og har spørsmål om omskjæring av jenter? Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Borgen, G., Johansen, R. E. B., & Lien, I. L. (2011). Kjønnslemlestelse (KLL): En veiviser. .

Johansen, R. E. B. (2005). Kvinners liv og helse i eksil - Veiledningshefte for drift av samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Johansen, R. E. B. (2004). Hvorfor - Spørsmål og svar om vanlige plager for jenter og kvinner som er omskåret. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Sundby, J., Johansen, R. E. B., Vangen, S., & Barre, A. (2004). Bare et lite snitt. Tidsskrift for Den norske legeforening, 19, 2506-2508.

Johansen, R. E. B. (2002). Vi er OK - Kvinnelig omskjæring - det angår deg. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Johansen, R. E. B. (2002). Omskjæring og seksuell lyst. Dagbladet.

Johansen, R. E. B., & Leseth, A. B. (1998). Antropologen og metoden - hva kan vi, hva vet vi og hvordan gjør vi det. Antropolognytt, 1(1), 41-55.

Austveg, B., Johansen, R. E. B., Hersi, A. H., Mader, F. A., & Rye, S. (1998). Kvinnelig omskjæring - veien videre. Tidsskrift for Den norske legeforening, 27(118), 4243-4246.

Johansen, R. E. B. (1990). Jungelens katedraler. Dagbladet.

Johansen, R. E. B. (1989). Gammel dans i ny nasjon. etnisk integrasjon og modernisering i Elfenbenskysten. Universitetet i Oslo. (Hovedfagsoppgave).

Pressebilder