Lever med overlevelsesskyld etter 22.juli:Jannike (23): – Det har vært tøft å være en av de virkelig heldige.

Aakvaag, H. F., (2016). Lever med overlevelsesskyld etter 22.juli:Jannike (23): – Det har vært tøft å være en av de virkelig heldige.

Forskerne