Ansatte
Pressebilder

Aakvaag, Helene Flood

Forsker II
Enhet: Seksjon for vold og traumer
Telefon: +4795815786

Kompetanseområder

  • vold og overgrep i nære relasjoner
  • traumerelatert skyld og skam
  • vold og rusmiddelbruk

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Havermans, D. C. D., Hoeboer, C. M., Sobczak, S., Primasari, I., Coimbra, B. M., Hovnanyan, A., Novakovic, I. Z., Langevin, R., Aakvaag, H. F., Grace, E., Dragan, M., Lueger-Schuster, B., El-Hage, W., Olff, M., (2023). The mental health impact of the COVID-19 pandemic and exposure to other potentially traumatic events up to old age. John Wiley & Sons. doi:10.1002/jts.22937

Stangeland, H., Handal, M., Skurtveit, S. O., Aakvaag, H. F., Dyb, G. A., Wentzel-Larsen, T., . . . Stensland, S. et al. (2022). Killing pain?: a population-based registry study of the use of prescription analgesics, anxiolytics, and hypnotics among all children, adolescents and young adults in Norway from 2004 to 2019. European Child and Adolescent Psychiatry, 1-12. doi:10.1007/s00787-022-02066-8

Olff, M., Primasari, I., Qing, Y., Coimbra, B. M., Hovnanyan, A., Grace, E., Williamson, R. E., Hoeboer, C. M., Aakvaag, H. F., Ajdukovic, D., Anastassiou-Hadjicharalambous, X., Bakker, A., Bröcker, E. E., Cantoni, L., Cloitre, M., de Soir, E. L., Dragan, M., Dyregrov, A., El-Hage, W., Ford, J. D., Haagsma, J. A., Javakhishvili, J. D., Kassam-Adams, N., Kristensen, C. H., Langevin, R., Lanza, J. A., Lueger-Schuster, B., Manickam, L. S. S., Marengo, D., Mello, M. F., Nickerson, A., Oe, M., Ozgen, M. H., Rabellino, D., Sales, L., Salgado, C., Schellong, J., Schnyder, U., Seedat, S., Semenova, N. B., Smith, A. J., Sobczak, S., ter Heide, J. J., Vazquez, C., Videira Pinto, J., Wagner, A. C., Wang, L., & Zrnic, I. (2021). Mental health responses to COVID-19 around the world. European Journal of Psychotraumatology, 12(1). doi:10.1080/20008198.2021.1929754

Strøm, I. F., Birkeland, M. S., Aakvaag, H. F., & Thoresen, S. (2019). Trajectories of Alcohol Use and Alcohol Intoxication in Young Adults Exposed to Childhood Violence and Later Problematic Drinking Behavior. Journal of Family Violence. doi:10.1007/s10896-019-00094-8

Birkeland, M. S., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2019). Sosiale relasjoner som konsekvens og risikofaktor. In H. F. Aakvaag & I. F. Strøm (Red.) Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen (pp. 111-131). .

Strøm, I. F., Aakvaag, H. F., & Wentzel-Larsen, T. (2019). Characteristics of Different Types of Childhood Violence and the Risk of Revictimization. Violence against Women, 25(14), 1696-1716. doi:10.1177/1077801218818381

Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2018). But were you drunk? Intoxication during sexual assault in Norway. European Journal of Psychotraumatology, 9. doi:10.1080/20008198.2018.1539059

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., & Birkeland, M. S. (2018). Loneliness as a mediator of the relationship between shame and health problems in young people exposed to childhood violence. Social Science and Medicine, 211, 183-189. doi:10.1016/j.socscimed.2018.06.002

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2018). Shame predicts revictimization in victims of childhood violence. A prospective study of a general Norwegian population sample. Psychological Trauma, 11(1), 43-50. doi:10.1037/tra0000373

"Strøm, I. F., Aakvaag, H. F., Birkeland, M. S., & Thoresen, S.Felix, E. (2018). The mediating role of shame in the relationship between childhood bullying victimization and adult psychosocial adjustment. [El papel mediador de la verguenza en la relacion entre la victimizacion por acoso en la infancia y el ajuste psicosocial de los adultos]. European Journal of Psychotraumatology, 9(1). doi:10.1080/20008198.2017.1418570" Sammendrag

Schnyder, U., Schäfer, I., Aakvaag, H. F., Adjukovic, D., Bakker, A., Bisson, J. I., Brewer, D., Cloitre, M., Dyb, G., Frewen, P., Lanza, J., Le Brocque, R., Lueger-Schuster, B., Mwiti, G. K., Oe, M., Rosner, R., Schellong, J., Shigemura, J., Wu, K., & Olff, M. (2017). The global collaboration on traumatic stress. European Journal of Psychotraumatology, 8. doi:10.1080/20008198.2017.1403257

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2017). Adult victimization in female survivors of childhood violence and abuse: the contribution of multiple types of violence. Violence against Women, 23(13), 1601-1619. doi:10.1177/1077801216664427

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., Røysamb, E., & Olff, M. (2016). Broken and guilty since it happened: A population study of trauma-related shame and guilt after violence and sexual abuse. Journal of Affective Disorders, 204, 16-23. doi:10.1016/j.jad.2016.06.004 Sammendrag

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., & Øverlien, C. (2016). Vold og overgrep mot barn og unge - definisjoner og typologisering. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 265-280). Universitetsforlaget. Sammendrag

Thoresen, S., Myhre, M. C., Wentzel-Larsen, T., Aakvaag, H. F., & Hjemdal, O. K. (2015). Violence against children, later victimisation, and mental health: a cross-sectional study of the general Norwegian population. European Journal of Psychotraumatology, 6, 1-12. doi:10.3402/ejpt.v6.26259 Sammendrag

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Røysamb, E., & Dyb, G. (2014). Shame and guilt in the aftermath of terror: the Utøya Island study. Journal of Traumatic Stress, 27(5), 618-621. doi:10.1002/jts.21957 Sammendrag

Stensland, S., & Aakvaag, H. F. (2011). Inndeling og forekomst av belastende hendelser. Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening, 29(2), 67-67.

Stensland, S., Aakvaag, H. F., & Ormhaug, S. M. (2011). Posttraumatiske reaksjoner hos barn og ungdom: Hvordan kan barnelegen møte barn og ungdommer som har opplevd traumatiske hendelser. Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening, 29(2), 60-63.

Knudsen, A. K., Øverland, S., Aakvaag, H. F., Harvey, S. B., Hotopf, M., & Mykletun, A. (2010). Common mental disorders and disability pension award: Seven year follow-up of the HUSK study. Journal of Psychosomatic Research, 69(1), 59-67. doi:10.1016/j.jpsychores.2010.03.007

Bøker og avhandlinger

Aakvaag, H. F. (2018). Hei, skam En bok om følelsen skam, hvorfor den oppstår og hva den gjør med oss. Cappelen Damm AS.

Aakvaag, H. F. (2016). Violence, revictimization and trauma-related shame and guilt. An investigation of event characteristics and mental health correlates among violence-exposed men and women from the general population and among Young Survivors of a terrorist attack. (Doktorgradsavhandling). Sammendrag

Rapporter

Dale, M. T. G., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Augusti, E. M., & Skauge, A. D. (2023). Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1). Sammendrag

Aakvaag, H. F., Flod Aakvaag, H., Hafstad, G. S., Hjemdal, O. K., Sandmoe, A., Stensland, S., Stene, L. E., Stensland, S. Ø., . . . Thoresen, S. et al. (2019). Folkehelserapporten: Vold og seksuelle overgrep.

H. F. Aakvaag & I. F. Strøm (2019). Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen. (Rapport 1/2019). Sammendrag

Andre publikasjoner

Glad, K. A., Aakvaag, H. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G. A., Thoresen, S., (2024). What will others think of me? The longitudinal association between trauma-related shame and guilt and psychopathology after a terror attack. BJPsych Open. doi:10.1192/bjo.2023.624

Olff, M., Bakker, A., Frewen, P., Aakvaag, H. F., Ajdukovic, D., Brewer, D., . . . Schnyder, U. et al. (2020). Screening for consequences of trauma–an update on the global collaboration on traumatic stress. European Journal of Psychotraumatology, 11(1). doi:10.1080/20008198.2020.1752504

Aakvaag, H. F., Hafstad, G. S., Hjemdal, O. K., Sandmoe, A., Stensland, S., Stene, L. E., . . . Thoresen, S. et al. (2019). Vold og seksuelle overgrep. In I. Myklestad, K. Stene-Larsen & A. Reneflot (Red.) Folkehelserapporten: Vold og seksuelle overgrep.. .

Aakvaag, H. F., (2019). Bra Damer -podcast med Guri Solberg.

Stensland, S., Aakvaag, H. F., Hafstad, G. S., & Thoresen, S. (2018). Å innlemme NKVTS i Folkehelseinstituttet er en nedprioritering av vold- og traumefeltet. Forskning.no.

Enger, C., Aakvaag, H. F., (2018). – Folk synes det er helt greit å stirre hemningsløst.

Tjomlid, G., Aakvaag, H. F., Sørås, D., (2018). SKAM (med Helene Flood Aakvaag).

Solberg, T., Aakvaag, H. F., (2018). Slik kan skammen bli en venn.

Staude, V., Aakvaag, H. F., (2018). Derfor føler du skam.

Aakvaag, H. F., (2018). Å bli ferdig med monsteret i buskene – om voldtektsmyter og forestillingen om den stereotypiske voldtekten.

Elnan, T. S., Aakvaag, H. F., (2018). Forsker: – Metoo-bevegelsen er en avskammingsbevegelse.

Aakvaag, H. F. (2017). Vær en superhelt. Visual lab.

Aakvaag, H. F. (2016). Skammen etter volden. Dagbladet.

Aakvaag, H. F. (2016). Voldsofre sliter med skam og skyldfølelse. Psykisk helse, 7-7.

Aakvaag, H. F. (2016). Voldsofre skammer seg og føler skyld. Folkehelsen : Sanitetsforeningens blad.

Pressebilder