Mener barn bør få ta forskningsvalg selv

Fugelsnes, E., Ytterhus, B., & Dyb, G. (2016). Mener barn bør få ta forskningsvalg selv. Forskningsetikk, 16(1), 16-17.

Forskerne