Ansatte
Dyb, Grete Pressebilder

Dyb, Grete

Forsker I / Professor, UiO / dr. med.
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - barn og unge
Telefon: 954 35 022

Kompetanseområder

– psykiske reaksjoner etter traumatiske hendelser (barn og ungdom)
– seksuelle overgrep mot barn
– posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og ungdom

-katastrofer; psykososiale konsekvenser og tiltak

Grete Dyb er forskningsleder ved NKVTS og professor II ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun er utdannet lege og er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Etter mange år i klinisk arbeid tok hun sin PhD grad ved NTNU med arbeidet Posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og ungdom. Som stipendiat var hun Fulbright Scholar på University of California, Los Angeles (UCLA). Som forsker har hun utvidet samarbeidet med internasjonale forskere gjennom fagorganisasjonen International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS), hvor hun var president i 2016 og hatt flere styreverv. Ved NKVTS har Dyb hatt lederrolle fra oppstart av senteret i 2004 og har ledet oppbyggingen av forskning om barn og ungdom ved senteret. Hun har initiert og ledet en rekke prosjekter knyttet til barnemishandling. ungdom utsatt for vold og overgrep og familier, barn og ungdom utsatt for katastrofer. Hun har hatt særlig fokus på rekruttering av stipendiater og unge forskere og har veiledet en rekke studenter på masternivå og phd kandidater. 

Dyb har hatt flere lederroller i de forskningsetiske komiteer, som nestleder og leder i REK sørøst B Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) | Forskningsetikk og som leder i Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) | Forskningsetikk.

Dyb har vært rådgiver i ekspertgrupper nedsatt av Helsedirektoratet i oppfølgingen av rammede av Tsunamikatastrofen i 2004, Terrorangrepet 22. juli 2011 og Covid pandemien i 2020.

Siden 22. juli 2011 har hun ledet Utøyastudien ved NKVTS Forskningsresultater – NKVTS, en longitudinell studie av de som overlevde terrorangrepet på Utøya og deres foreldre. 

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

2024

Porcheret, K. L., Dyb, G. A., Wentzel-Larsen, T., & Stensland, S. (2024). Predictors of early adulthood insomnia following exposure to a single mass violence attack during adolescence: 7–13 year follow-up from the Utøya and HUNT studies. European Journal of Psychotraumatology, 15(1). doi:10.1080/20008066.2024.2312750

Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., Stensland, S., Dyb, G. A., & Stene, L. E. (2024). Health care needs, experiences, and satisfaction after terrorism: a longitudinal study of parents of survivors of the Utøya attack. BMC Health Services Research, 24(1). doi:10.1186/s12913-024-10592-1

Undset, A. B., Jensen, T., Dyb, G. A., Wentzel-Larsen, T., & Blix, I. (2024). “What if…?”: Vividness and frequency of counterfactual thinking in survivors of terrorism. Applied Cognitive Psychology, 38(1). doi:10.1002/acp.4176

2023

Baumann-Larsen, M., Baumann, M., Dyb, G. A., Wentzel-Larsen, T., Zwart, J. A. H., Storheim, K., & Stensland, S. Ø. B. (2023). Exposure to traumatic events and use of over-the-counter analgesics in adolescents: cross-sectional findings from the Young-HUNT study. BMJ Open, 13(3). doi:10.1136/bmjopen-2022-066058

Baumann-Larsen, M., Baumann, M., Storheim, K., Stangeland, H., Zwart, J. A., Zwart, J. A. H., Wentzel-Larsen, T., Skurtveit, S. O., Dyb, G. A., & Dyb, G., & Stensland, S. Ø. (2023). Childhood trauma and the use of opioids and other prescription analgesics in adolescence and young adulthood. The HUNT study. Pain, 1-10. doi:10.1097/j.pain.0000000000003131

Baumann-Larsen, M., Baumann, M., Zwart, J. A. H., Dyb, G. A., Wentzel-Larsen, T., Stangeland, H., Storheim, K., & Stensland, S. Ø. B. (2023). Killing pain? A prospective population-based study on trauma exposure in childhood as predictor for frequent use of over-the-counter analgesics in young adulthood. The HUNT study. Psychiatry Research, 327, 1-8. doi:10.1016/j.psychres.2023.115400

Bondjers, K., Lingaas, I., Lingaas, I., Stensland, S., Atar, D., Zwart, J. A. H., Wøien, H., & Dyb, G. A. (2023). “I’ve kept going” – a multisite repeated cross-sectional study of healthcare workers’ pride in personal performance during the COVID-19 pandemic. BMC Health Services Research, 23(1). doi:10.1186/s12913-023-09246-5

Feiring, E., Løberg, M., Bjaalie, J. G., Dyb, G. A., & Harbo, H. C. F. (2023). Kjønn og helse, utdanning og forskning. Tidsskrift for Den norske legeforening, 143(11). doi:10.4045/tidsskr.23.0408

Glad, K. A., Dyb, G. A., Hellevik, P., Michelsen, H., & Stensland, S. Ø. B. (2023). “I Wish You Had Died on Utøya”: Terrorist Attack Survivors’ Personal Experiences with Hate Speech and Threats. Terrorism and Political Violence. doi:10.1080/09546553.2023.2214238

Glad, K. A., Porcheret, K. L., & Dyb, G. A. (2023). Prevalence and potency of trauma reminders 8.5 years after a terrorist attack. European Journal of Psychotraumatology, 14(2). doi:10.1080/20008066.2023.2251774

Stangeland, H., Aakvaag, H. F., Baumann-Larsen, M., Baumann, M., Wentzel-Larsen, T., Storheim, K., Zwart, J. A. H., Dyb, G. A., & Stensland, S. Ø. B. (2023). Problematic alcohol use in young adults exposed to childhood trauma: The Trøndelag Health (HUNT) Study. Journal of Traumatic Stress, 36(5), 968-979. doi:10.1002/jts.22965

Strøm, I. F., Dyb, G. A., Wentzel-Larsen, T., Stene, L. E., Schultz, J. H., & Stensland, S. (2023). Terror leaves adolescents behind: Identifying risk and protective factors for high-school completion among survivors of terrorism. Journal of Traumatic Stress, 36(4), 750-761. doi:10.1002/jts.22935

2022

Porcheret, K. L., Stensland, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. A. (2022). Insomnia in survivors 8.5 years after the Utøya Island terrorist attack: transition from late adolescence to early adulthood – the Utøya study. European Journal of Psychotraumatology, 13(1). doi:10.1080/20008198.2021.2020472

Stangeland, H., Handal, M., Skurtveit, S. O., Aakvaag, H. F., Dyb, G. A., Wentzel-Larsen, T., Baumann-Larsen, M., Baumann, M., Zwart, J. A. H., Storheim, K., & Stensland, S. (2022). Killing pain?: a population-based registry study of the use of prescription analgesics, anxiolytics, and hypnotics among all children, adolescents and young adults in Norway from 2004 to 2019. European Child and Adolescent Psychiatry, 1-12. doi:10.1007/s00787-022-02066-8

Stene, L. E., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. A. (2022). Healthcare utilization after mass trauma: a register-based study of consultations with primary care and mental health services in survivors of terrorism. BMC Psychiatry, 22(1). doi:10.1186/s12888-022-04358-4

2021

Glad, K. A., Stensland, S., & Dyb, G. (2021). The Terrorist Attack on Utøya Island: Long-Term Impact on Survivors’ Health and Implications for Policy. Perspectives on Terrorism, 15(3).

Glad, K. A., Stensland, S., Czajkowski, N. O., Boelen, P., & Dyb, G. A. (2021). The Longitudinal Association Between Symptoms of Posttraumatic Stress and Complicated Grief: A Random Intercepts Cross-Lag Analysis. Psychological Trauma. doi:10.1037/tra0001087

2020

Dyb, G. (2020). Déjà vu – Recalling being hit by terror. In E. Vermetten, I. Frankova, L. Carmi, O. Chaban & J. Zohar (Eds.) Risk Management of Terrorism Induced Stress: Guidelines for the Golden Hours (Who, What and When) (pp. 165-172). IOS Press. doi:10.3233/NHSDP200028

Glad, K. A., Czajkowski, N. O., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2020). Does event centrality mediate the effect of peritraumatic reactions on post-traumatic growth in survivors of a terrorist attack?. European Journal of Psychotraumatology, 11(1). doi:10.1080/20008198.2020.1766276

Kenardy, J., Kassam-Adams, N., & Dyb, G. (2020). Preventative and Early Interventions. In D. Forbes, J. I. Bisson, C. M. Monson & L. Berliner (Eds.) Effective Treatments for PTSD. Practice Guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies.. Guilford Press.

Ousdal, O. T., Milde, A. M., Hafstad, G. S., Hodneland, E., Dyb, G., Craven, A. R., . . . Hugdahl, K. et al. (2020). The association of PTSD symptom severity with amygdala nuclei volumes in traumatized youths. Translational Psychiatry, 10:288, 1-10. doi:10.1038/s41398-020-00974-4

Stensland, S., Thoresen, S., Jensen, T. K., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2020). Early Pain and Other Somatic Symptoms Predict Posttraumatic Stress Reactions in Survivors of Terrorist Attacks: The Longitudinal Utøya Cohort Study. Journal of Traumatic Stress, 33, 1060-1070. doi:10.1002/jts.22562

2019

Dyb, G., & Jensen, T. K. (2019). Å oppleve et overveldende traume – Hvordan blir livet etterpå? I G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (s. 15-32). Gyldendal Akademisk.

Glad, K. A., Czajkowski, N. O., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2019). Cross-Lagged Association Between Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder and Perceived Centrality of a Terrorist Attack. Clinical Psychological Science. doi:10.1177/2167702619873590

Glad, K. A., Kilmer, R. P., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2019). Caregiver-reported positive changes in young survivors of a terrorist attack. Journal of Child and Family Studies, 28(3), 704-719. doi:10.1007/s10826-018-1298-7

Jensen, T. K., Stene, L. E., Nilsen, L. G., Haga, J. M., & Dyb, G. (2019). Tidlig intervensjon og behandling. I G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (s. 141-165). Gyldendal Akademisk.

Månum, G., Løvstad, M., Wisløff-Aase, K., Ræder, J., Schanke, A. K., Larsen, I. H., Larsen, I., Dyb, G., Ekeberg, Ø., & Stanghelle, J. K. (2019). Clinical characteristics and physical functioning in persons hospitalized following the Norwegian terror attacks in July 2011: A follow-up study. Journal of Rehabilitation Medicine, 51(3), 225-233. doi:10.2340/16501977-2521

Nilsen, L. G., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2019). Sosiale medier etter katastrofer. I G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (s. 118-124). Gyldendal Akademisk.

Nilsen, L. G., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2019). Trust after Terror: Institutional trust among young terror survivors and their parents after the 22nd of July terrorist attack on Utøya island, Norway. Frontiers in Psychology, 10:2819, 1-10. doi:10.3389/fpsyg.2019.02819

Rueness, J., Myhre, M. C., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Thoresen, S. (2019). Child abuse and physical health: A population-based study on physical health complaints among adolescents and young adults. Scandinavian Journal of Public Health. doi:10.1177/1403494819848581

Rueness, J., Myhre, M. C., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Thoresen, S. (2019). The mediating role of posttraumatic stress reactions in the relationship between child abuse and physical health complaints in adolescence and young adulthood. European Journal of Psychotraumatology, 10(1). doi:10.1080/20008198.2019.1608719

Stensland, S., & Dyb, G. (2019). Kroppen reagerer på fare. I G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (s. 33-41). Gyldendal Akademisk.

Thoresen, S., Dyb, G., & Jensen, T. K. (2019). Sosial støtte, svik og sosiale barrierer. I G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (s. 85-94). Gyldendal Akademisk.

Thoresen, S., Holt, T., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2019). Foreldreskap – Å være forelder når barnet ditt er i livsfare. I G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (s. 42-56). Gyldendal Akademisk.

Wisløff-Aase, K., Ræder, J., Månum, G., Løvstad, M., Schanke, A. K., Dyb, G., . . . Stanghelle, J. K. et al. (2019). Chronic pain among the hospitalized patients after the 22 july 2011 terror attacks in Oslo and at Utøya Island. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. doi:10.1111/aas.13373

2018

Bugge, I., Jensen, T. K., Nilsen, L. G., Ekeberg, Ø., Dyb, G., & Diseth, T. H. (2018). Psychosocial care for hospitalized young survivors after the terror attack on Utøya Island: A qualitative study of the survivors’ experiences. Injury, 1-8. doi:10.1016/j.injury.2018.10.024

Glad, K. A., Thoresen, S., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2018). Survivors Report Back. Young people reflect on their media experiences after a terrorist attack. Journalism Studies, 19(11), 1652-1668. doi:10.1080/1461670X.2017.1291313

Nilsen, L. G., Hafstad, G. S., Staksrud, E., & Dyb, G. (2018). Five reasons for using social media among young terror survivors: Results from the Utøya study. Computers in Human Behavior, 84, 285-294. doi:10.1016/j.chb.2018.03.006

Stene, L. E., Schultz, J. H., & Dyb, G. (2018). Returning to school after a terror attack: a longitudinal study of school functioning and health in terror-exposed youth. European Child and Adolescent Psychiatry, 1-10. doi:10.1007/s00787-018-1196-y

Stensland, S., Zwart, J. A., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2018). The headache of terror: A matched cohort study of adolescents from the Utøya and the HUNT Study. Neurology, 90(2), e111-e118. doi:10.1212/WNL.0000000000004805

2017

Bugge, I., Dyb, G., Stensland, S., Ekeberg, Ø., Wentzel-Larsen, T., & Diseth, T. H. (2017). Physical Injury and Somatic Complaints: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Symptoms in Young Survivors of a Terror Attack. Journal of Traumatic Stress, 30(3), 229-236. doi:10.1002/jts.22191

Glad, K. A., Hafstad, G. S., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2017). A longitudinal study of psychological distress and exposure to trauma reminders after terrorism. Psychological Trauma, 9, 145-152. doi:10.1037/tra0000224

Hafstad, G. S., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Maercker, A., & Dyb, G. (2017). PTSD or not PTSD? Comparing the proposed ICD-11 and the DSM-5 PTSD criteria among young survivors of the 2011 Norway attacks and their parents. Psychological Medicine, 47(7), 1283-1291. doi:10.1017/S0033291716002968

Haga, J. M., Stene, L. E., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2017). Does posttraumatic stress predict frequency of general practitioner visits in parents of terrorism survivors? A longitudinal study. European Journal of Psychotraumatology, 8(1). doi:10.1080/20008198.2017.1389206

Haga, J. M., Thoresen, S., Stene, L. E., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2017). Healthcare to parents of young terrorism survivors: A registry-based study in Norway. BMJ Open, 7(12). doi:10.1136/bmjopen-2017-018358

Holt, T., Jensen, T. K., Dyb, G., & Wentzel-Larsen, T. (2017). Emotional reactions in parents of the youth who experienced the Utøya shooting on 22 July 2011; results from a cohort study. BMJ Open, 7(10). doi:10.1136/bmjopen-2016-015345

Schnyder, U., Schäfer, I., Aakvaag, H. F., Adjukovic, D., Bakker, A., Bisson, J. I., Brewer, D., Cloitre, M., Dyb, G., Frewen, P., Lanza, J., Le Brocque, R., Lueger-Schuster, B., Mwiti, G. K., Oe, M., Rosner, R., Schellong, J., Shigemura, J., Wu, K., & Olff, M. (2017). The global collaboration on traumatic stress. European Journal of Psychotraumatology, 8. doi:10.1080/20008198.2017.1403257

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2017). Adult victimization in female survivors of childhood violence and abuse: the contribution of multiple types of violence. Violence against Women, 23(13), 1601-1619. doi:10.1177/1077801216664427

2016

Dyb, G., & Stensland, S. (2016). Helseplager som følge av traumatiske hendelser og utvikling av posttraumatiske stressreaksjoner. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 45-62). Universitetsforlaget.

Dyb, G., Glad, K. A., & Hafstad, G. S. (2016). Utøya-studien: Forskningsetiske betraktninger. I V. Enebakk, H. Ingierd & N. O. Refsdal (Red.) De berørte etter 22. juli. Forskningsetiske perspektiver (s. 27-51). Cappelen Damm Akademisk.

Filkukova, P., Jensen, T. K., Hafstad, G. S., Minde, H. T., & Minde, H. T., & Dyb, G. (2016). The relationship between posttraumatic stress symptoms and narrative structure among adolescent terrorist-attack survivors. European Journal of Psychotraumatology, 7. doi:10.3402/ejpt.v7.29551

Glad, K. A., Jensen, T. K., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2016). Posttraumatic stress disorder and exposure to trauma reminders after a terrorist attack. Journal of Trauma & Dissociation, 17(4), 435-447. doi:10.1080/15299732.2015.1126777

Stene, L. E., & Dyb, G. (2016). Research participation after terrorism: An open cohort study of survivors and parents after the 2011 Utøya attack in Norway. BMC Research Notes, 9(57). doi:10.1186/s13104-016-1873-1

Stene, L. E., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2016). Healthcare needs, experiences and satisfaction after terrorism: A longitudinal study of survivors from the Utøya attack. Frontiers in Psychology, 7:1809. doi:10.3389/fpsyg.2016.01809

Strøm, I. F., Schultz, J. H., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2016). School performance after experiencing trauma: a longitudinal study of school functioning in survivors of the Utøya shootings in 2011. European Journal of Psychotraumatology, 7:31359, 1-11. doi:10.3402/ejpt.v7.31359

Thoresen, S., Jensen, T. K., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2016). Parents of terror victims. A longitudinal study of parental mental health following the 2011 terrorist attack on Utøya Island. Journal of Anxiety Disorders, 38, 47-54. doi:10.1016/j.janxdis.2016.01.004

Wiström, E. D., Stene, L. E., & Dyb, G. (2016). Etter Utøya-angrepet – hvem fikk tidlig hjelp?. Tidsskrift for Den norske legeforening, 136(14-15), 1223-1226. doi:10.4045/tidsskr.15.0691

Wiström, E. D., Stene, L. E., & Dyb, G. (2016). Following the Utøya attack – who received early assistance?. Tidsskrift for Den norske legeforening, 136(14-15), 1223-1226. doi:10.4045/tidsskr.15.0691

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., Røysamb, E., & Olff, M. (2016). Broken and guilty since it happened: A population study of trauma-related shame and guilt after violence and sexual abuse. Journal of Affective Disorders, 204, 16-23. doi:10.1016/j.jad.2016.06.004

2015

Blaauw, B. A., Dyb, G., Hagen, K., Holmen, T. L., Linde, M., Wentzel-Larsen, T., & Zwart, J. A. (2015). The relationship of anxiety, depression and behavioral problems with recurrent headache in late adolescence – a Young-HUNT follow-up study. The Journal of Headache and Pain, 16:10. doi:10.1186/1129-2377-16-10

Bugge, I., Dyb, G., Stensland, S., Ekeberg, Ø., Wentzel-Larsen, T., & Diseth, T. H. (2015). Physical injury and posttraumatic stress reactions. A study of the survivors of the 2011 shooting massacre on Utøya Island, Norway. Journal of Psychosomatic Research, 79(5), 384-390. doi:10.1016/j.jpsychores.2015.09.005

Dyb, G., Stensland, S., & Zwart, J. A. (2015). Psychiatric Comorbidity in Childhood and Adolescence Headache. Current Pain and Headache Reports, 19:5(4). doi:10.1007/s11916-015-0479-y

Haga, J. M., Stene, L. E., Wentzel-Larsen, T., Thoresen, S., & Dyb, G. (2015). Early postdisaster health outreach to modern families: a cross-sectional study. BMJ Open, 5:e009402. doi:10.1136/bmjopen-2015-009402

Jensen, T. K., Thoresen, S., & Dyb, G. (2015). Coping responses in the midst of terror: The July 22 terror attack at Utøya Island in Norway. Scandinavian Journal of Psychology, 56(1), 45-52. doi:10.1111/sjop.12182

Stene, L. E., & Dyb, G. (2015). Health service utilization after terrorism: A longitudinal study of survivors of the 2011 Utøya attack in Norway. BMC Health Services Research, 15(1). doi:10.1186/s12913-015-0811-6

Stensland, S., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2015). Interpersonal violence and overweight in adolescents: the HUNT Study. Scandinavian Journal of Public Health, 43(1), 18-26. doi:10.1177/1403494814556176

2014

Blaauw, B. A., Dyb, G., Hagen, K., Holmen, T. L., Linde, M., Wentzel-Larsen, T., & Zwart, J. A. (2014). Anxiety, depression and behavioral problems among adolescents with recurrent headache: the Young-HUNT study. The Journal of Headache and Pain, 15:38. doi:10.1186/1129-2377-15-38

Dyb, G., Jensen, T. K., Glad, K. A., Nygaard, E., & Thoresen, S. (2014). Early outreach to survivors of the shootings in Norway on the 22nd of July 2011. European Journal of Psychotraumatology, 5. doi:10.3402/ejpt.v5.23523

Dyb, G., Jensen, T. K., Nygaard, E., Ekeberg, Ø., Diseth, T. H., Wentzel-Larsen, T., & Thoresen, S. (2014). Post-traumatic stress reactions in survivors of the 2011 massacre on Utøya Island, Norway. British Journal of Psychiatry, 204(5), 361-367. doi:10.1192/bjp.bp.113.133157

Glad, K. A., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2014). «Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» : foreldrene forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 51(7), 537-545.

Hafstad, G. S., Dyb, G., Jensen, T. K., Steinberg, A. M., & Pynoos, R. S. (2014). PTSD prevalence and symptom structure of DSM-5 criteria in adolescents and young adults surviving the 2011 shooting in Norway. Journal of Affective Disorders, 169(1), 40-46. doi:10.1016/j.jad.2014.06.055

Myhre, M., Dyb, G., Wentzel-Larsen, T., Grøgaard, J., & Thoresen, S. (2014). Maternal childhood abuse predicts externalizing behaviour in toddlers: a prospective cohort study. Scandinavian Journal of Public Health, 42(3), 263-269. doi:10.1177/1403494813510983

Stensland, S., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Zwart, J. A., & Dyb, G. (2014). Recurrent headache and interpersonal violence in adolescence: the roles of psychological distress, loneliness and family cohesion: the HUNT study. The Journal of Headache and Pain, 15:35. doi:10.1186/1129-2377-15-35

Strøm, I. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Sagatun, Å., & Dyb, G. (2014). A Prospective Study of the Potential Moderating Role of Social Support in Preventing Marginalization Among Individuals Exposed to Bullying and Abuse in Junior High School. Journal of Youth and Adolescence, 43(10), 1642-1657. doi:10.1007/s10964-014-0145-4

Thoresen, S., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2014). Media Participation and Mental Health in Terrorist Attack Survivors. Journal of Traumatic Stress, 27(6), 639-646. doi:10.1002/jts.21971

Thoresen, S., Jensen, T. K., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2014). Social support barriers and mental health in terrorist attack survivors. Journal of Affective Disorders, 156, 187-193. doi:10.1016/j.jad.2013.12.014

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Røysamb, E., & Dyb, G. (2014). Shame and guilt in the aftermath of terror: the Utøya Island study. Journal of Traumatic Stress, 27(5), 618-621. doi:10.1002/jts.21957

2013

Jensen, T. K., Ellestad, A., & Dyb, G. (2013). Children and adolescents’ self-reported coping strategies during the Southeast Asian Tsunami. British Journal of Clinical Psychology, 52, 92. doi:10.1111/bjc.12003

Reifels, L., Pietrantoni, L., Prati, G., Yoshiharu, K., Kilpatrick, D. G., Dyb, G., . . . O`Donnell, M. et al. (2013). Lessons learned about psychosocial responses to disaster and mass trauma: an international perspective. European Journal of Psychotraumatology, 4. doi:10.3402/ejpt.v4i0.22897

Stene, L. E., Jacobsen, G. W., Dyb, G., Tverdal, A., & Schei, B. (2013). Intimate partner violence and cardiovascular risk in women: a population-based cohort study. Journal of Women’s Health, 22(3), 250-258. doi:10.1089/jwh.2012.3920

Stensland, S., Dyb, G., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Zwart, J. A. (2013). Potentially traumatic interpersonal events, psychological distress and recurrent headache in a population-based cohort of adolescents: the HUNT study. BMJ Open, 3(7). doi:10.1136/bmjopen-2013-002997

Strøm, I. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2013). Violence, bullying and academic achievement: A study of 15-year-old adolescents and their school environment. International Journal of Child Abuse & Neglect, 37(4), 243-251. doi:10.1016/j.chiabu.2012.10.010

Strøm, I. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Hjemdal, O. K., Lien, L., & Dyb, G. (2013). Exposure to life adversity in high school and later work participation: A longitudinal population-based study. Journal of Adolescence, 36(6), 1143-1151. doi:10.1016/j.adolescence.2013.09.003

Øverlien, C., Thoresen, S., & Dyb, G. (2013). Childhood adverse experience: Yes or No? Mothers’ decision making process when responding to survey questions. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 22(2), 192-210. doi:10.1080/10926771.2013.719591

2012

Myhre, M., Thoresen, S., Grøgaard, J., & Dyb, G. (2012). Familial factors and child characteristics as predictors of injuries in toddlers: a prospective cohort study. BMJ Open, 2(2). doi:10.1136/bmjopen-2011-000740

Nygaard, E., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2012). Stability of posttraumatic stress reaction factors and their relation to general mental health problems in children: A longitudinal study. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 41(1), 15-26. doi:10.1080/15374416.2012.632344

Stene, L. E., Dyb, G., Tverdal, A., Jacobsen, G. W., & Schei, B. (2012). Intimate partner violence and prescription of potentially addictive drugs: prospective cohort study of women in the Oslo Health Study. BMJ Open, 2(2). doi:10.1136/bmjopen-2011-000614

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Hjemdal, O. K. (2012). The day Norway cried: Proximity and distress in Norwegian citizens following the 22nd July 2011 terrorist attacks in Oslo and on Utøya Island. European Journal of Psychotraumatology, 3. doi:10.3402/ejpt.v3i0.19709

2011

Dyb, G., Jensen, T. K., & Nygaard, E. (2011). Children’s and parents’ posttraumatic stress reactions after the 2004 tsunami. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 16(2), 1-14. doi:10.1177/1359104510391048

Jacobsen, B. A., Dyb, G., Hagen, K., Stovner, L. J., Holmen, T. L., & Zwart, J. A. (2011). The Nord-Trøndelag Health Study shows increased prevalence of primary recurrent headaches among adolescents over a four-year period. Scandinavian Journal of Pain, 2(3), 148-152. doi:10.1016/j.sjpain.2011.03.002

Jacobsena, B. A., Dyb, G., Hagen, K., Stovner, L. J., Holmen, T. L., & Zwart, J. A. (2011). The Nord-Trøndelag Health Study shows increased prevalence of primary recurrent headaches among adolescents over a four-year period. Scandinavian Journal of Pain, 2(3), 148-152. doi:10.1016/j.sjpain.2011.03.002

Tronvik, E., Zwart, J. A., Hagen, K., Dyb, G., Holmen, T. L., & Stovner, L. J. (2011). Association between blood pressure measures and recurrent headache in adolescents: cross-sectional data from the HUNT-Youth study. The Journal of Headache and Pain, 12(3), 347-353. doi:10.1007/s10194-011-0304-x

Ægidius, K. L., Zwart, J. A., Hagen, K., Dyb, G., Holmen, T. L., & Stovner, L. J. (2011). Increased headache prevalence in female adolescents and adult women with early menarche. The Head-HUNT Studies. European Journal of Neurology, 18(2), 321-E25. doi:10.1111/j.1468-1331.2010.03143.x

2010

Nygaard, E., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2010). Posttraumatic Stress Reactions in Siblings After Mutual Disaster: Relevance of Family Factors. Journal of Traumatic Stress, 23(2), 278-281. doi:10.1002/jts.20511

Robberstad, L., Dyb, G., Hagen, K., Stovner, L. J., Holmen, T. L., & Zwart, J. A. (2010). An unfavorable lifestyle and recurrent headaches among adolescents: The HUNT study. Neurology, 75(8), 712-717. doi:10.1212/WNL.0b013e3181eee244

Stene, L. E., Dyb, G., Jacobsen, G. W., & Schei, B. (2010). Psychotropic drug use among women exposed to intimate partner violence : a population-based study. Scandinavian Journal of Public Health, 38, 88-95. doi:10.1177/1403494810382815

2009

Glad, K. A., Jensen, T. K., Nygaard, E., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2009). Møtet med hjelpeapparatet etter tsunamien – behov og tilfredshet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46(5), 473-475.

Jensen, T. K., Dyb, G., & Nygaard, E. (2009). A Longitudinal Study of Posttraumatic Stress Reactions in Norwegian Children and Adolescents Exposed to the 2004 Tsunami. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 163(9), 856-861. doi:10.1001/archpediatrics.2009.151

Schou, L., Dyb, G., & Thoresen, S. (2009). Elever i ungdomsskolen i Oslo. Vold og overgrep. I S. Mossige & G. Dyb (Red.) Voldsutsatte barn og unge i Oslo. Forekomst og innsatsområder for forebygging (s. 17-48). .

2008

Dyb, G. (2008). Seksuelle overgrep. I Ø. Kvello (Red.) Oppvekst om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø. Gyldendal Akademisk.

Dyb, G., Rodrigues, N., Brymer, M., Saltzman, W., Steinberg, A. M., & Pynoos, R. S. (2008). Emotional reactions, peritraumatic dissociation, and posttraumatic stress reactions in adolescents. Journal of Child and Adolescent Trauma, 63-74.

2007

Myhre, M., Grøgaard, J. B., Dyb, G., Sandvik, L., & Nordhov, M. (2007). Traumatic head injury in infants and toddlers. Acta Paediatrica, 96(8), 1159-1163. doi:10.1111/j.1651-2227.2007.00356.x

Weisæth, L., Dyb, G., & Heir, T. (2007). Disaster medicine and mental health. Who, how, when for international and national disasters. Psychiatry, 70(4), 337-344.

2006

Dyb, G., Holmen, T. L., & Zwart, J. A. (2006). Analgesic overuse among adolescents with headache – The head-HUNT-youth study. Neurology, 66, 198-201.

2005

Schultz, J. H., Dyb, G., Raundalen, M., & Havik, T. (2005). Skolenes håndtering av flodbølgekatastrofen. I Den store katastrofen-En vurdering av skolers pedagogiske håndtering av flomkatastrofen i Asia (s. 74-79). .

2004

Pynoos, R. S., Steinberg, A. M., Dyb, G., Goenjian, A. K., Chen, S. H., & Brymer, M. (2004). Reverberations of Danger, Trauma and PTSD on Group Dynamics. In B. Sklarew, S. W. Twemlow & S. M. Wilkinson (Eds.) Analysts in the Trenches: Streets, schools and war zones. Analytic Press.

Zwart, J. A., Dyb, G., Hagen, K., Svebak, S., Stovner, L. J., & Holmen, J. (2004). Analgesic overuse among subjects with headache, neck, and low-back pain. Neurology, 62, 1540-1544.

Zwart, J. A., Dyb, G., Holmen, T. L., Stovner, L. J., & Sand, T. (2004). The prevalence of migraine and tension-type headaches among adolescents in Norway. The Nord-Trondelag Health Study (Head-HUNT-Youth), a large population-based epidemiological study. Cephalalgia, 24, 373-379.

1997

Breivik, M., Skreslett, A., Weinmann, K., Rypdal, P., & Dyb, G. (1997). Behandlingsarbeidet. I M. Breivik, M. S. Indredavik & J. Aarseth (Red.) Kan vi forstå? : barnepsykiatriens arbeid i Bjugn-saken (s. 55-102). .

Dyb, G., & Breivik, M. (1997). Undervisning, veiledning og debrifing. I M. Breivik, M. S. Indredavik & J. Aarseth (Red.) Kan vi forstå? : barnepsykiatriens arbeid i Bjugn-saken (s. 104-114). .

Bøker og doktorgradsavhandlinger

G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) (2019). Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Gyldendal Akademisk.

Stensland, S., & Dyb, G. (2019). Å leve videre etter katastrofen Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer Kapittel 2. Kroppen reagerer på fare. Gyldendal Akademisk.

Stensland, S., & Dyb, G. (2016). Traumatiske hendelser og utvikling av posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og ungdom: En kilde til helseplager. Universitetsforlaget.

Dyb, G. (2005). Posttraumatic stress reactions in children and adolescents. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Dyb, G. A., Glad, K. A., Lingaas, I., & Stensland, S. Ø. (2022). SURVIVORS AND THE AFTERMATH OF THE TERRORIST ATTACK ON UTØYA ISLAND, NORWAY Report for the Mass Casualty Commission. NKVTS.

Nilsen, L. G., Stene, L. E., Glad, K. A., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2017). Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya. Erfaringer med tiltakene fra det offentlige hjelpeapparatet.. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2017).

Dyb, G., Glad, K. A., Hafstad, G. S., Holt, T., Myhre, M. C., Skjørten, K., Thoresen, S., Warp, S. K., & Hauge, M. I. (2016). Juridiske, etiske og metodiske problemstillinger ved gjennomføring av omfangsundersøkelser med barn og unge om vold og seksuelle overgrep. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2016).

Nilsen, L. G., Langballe, Å., & Dyb, G. (2016). «Men hva er det egentlig ment for?» Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2016).

Dyb, G., & Næslund, M. B. (2015). «Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya 22. juli 2011». En oppsummering av tredje intervjurunde.

Dyb, G., & Glad, K. A. (2013). «Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya 22. juli 2011». Deloppsummering nr. 2 fra prosjektgruppen.

Glad, K. A., Aadnanes, M., & Dyb, G. (2012). «Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya 22. juli 2011» Deloppsummering nr. 1 fra prosjektgruppen.

Borgen, G., Dyb, G., Hafstad, G. S., Jensen, T. K., Langballe, Å., Myhre, M., . . . Øverlien, C. et al. (2011). Seksuelle og fysiske overgrep mot barn og unge. Kunnskapsstatus. Revidert 2011.

Glad, K. A., Øverlien, C., & Dyb, G. (2010). Forebygging av fysiske og seksuelle overgrep mot barn. En kunnskapsoversikt.

Myhre, M., Lindboe, A., & Dyb, G. (2010). Oppdager sykehusene barnemishandling? En kartlegging av utredningspraksis. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2010).

Mossige, S., & Dyb, G. (Red.) (2009). Voldsutsatte barn og unge i Oslo. Forekomst og innsatsområder for forebygging. (NOVA Rapport 22).

Dyb, G., Hellesøy, O. H., Sønstebø, I., & Weisæth, L. (2008). Varige psykiske skader etter krigshendelser i barndommen. En utredning foretatt av en ekspertgruppe oppnevnt av NAV.

Jensen, T. K., Dyb, G., Hafstad, G. S., Nygaard, E., & Lindgaard, C. V. (2008). Tsunamien: Berørte barn og deres familier. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2008).

Schou, L., Dyb, G., & Graff-Iversen, S. (2007). Voldsutsatt ungdom i Norge – resultater fra helseundersøkelser i seks fylker. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt. (rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt 2007:8).

Andre publikasjoner

2024

Glad, K. A., Aakvaag, H. F., Wentzel-Larsen, T., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G. A., & Thorsen, S.Thoresen, S. (2024). What will others think of me? The longitudinal association between trauma-related shame and guilt and psychopathology after a terror attack. BJPsych Open, 10(1). doi:10.1192/bjo.2023.624

2023

Glad, K. A., Undset, A. B., Wentzel-Larsen, T., Jensen, T., Dyb, G. A., & Berg, A. O. (2023 June). “My child could have died”: Counterfactual thinking and mental health in caregivers of young terrorism survivors. Paper presented at 17th European Society for Traumatic Stress Studies Conference, Belfast.

Undset, A. B., Jensen, T., Dyb, G. A., Wentzel-Larsen, T., & Blix, I. (2023 June). Vividness and frequency of counterfactual thinking –the role of exposure and peri-trauma reactions, and associations with posttraumatic stress symptoms. Paper presented at The 17th biennial conference of the European Society for Traumatic Stress Studies. Trauma and resilience through the ages: A life course perspective, Belfast.

Undset, A. B., Jensen, T., Dyb, G. A., Wentzel-Larsen, T., & Blix, I. (2023 September). Thoughts about what could have happened among survivors of terrorism: Vividness and frequency of counterfactual thinking, and the role of exposure and reactions. Paper presented at ESCOP 2023 – 23rd Conference of the European Society for Cognitive Psychology.

Strøm, I. F., Dyb, G. A., Wentzel-Larsen, T., Stene, L. E., Schultz, J. H., & Stensland, S. (2023). Terror leaves adolescents behind. Journal of Traumatic Stress.

2022

Stene, L. E., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. A. (2022 November). Changes in healthcare utilization after mass trauma: A register-based study of young survivors’ utilization of primary care and mental health services before and after the Utøya attack in Norway. Paper presented at European Public Health Conference. Strengthening health systems: improving population health and being prepared for the unexpected, Berlin.

Wøien, H., Rosseland, L. A., Bondjers, K., Lingaas, I., Dyb, G. A., Zwart, J. A. H., & Stensland, S. (2022 June). Stress reactions and health problems in hospital personel during the Covid-19 pandemic; a longitudinal, multicenter study. Paper presented at Monitoring life, Oslo.

2021

Stensland, S., Bondjers, K., Zwart, J. A. H., Rosseland, L. A., Wøien, H., Wøien, H., Atar, D., Matre, D., Muller, A. E., Wentzel-Larsen, T., Lingaas, I., & Dyb, G. A. (2021 June). Did hospital personnel receive adequate help and support to reduce work-related stress during the Covid-19 pandemic? The Norwegian Study of Hospital Personnel. Paper presented at Trauma and mental health during the Global Pandemic.

Bondjers, K., Stensland, S., Zwart, J. A. H., Rosseland, L. A., Wøien, H., Wøien, H., Atar, D., Matre, D., Muller, A. E., Wentzel-Larsen, T., Lingaas, I., & Dyb, G. A. (2021 June). Psychological impact of the Covid-19 pandemic on healthcare workers. Paper presented at The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care (SSAI) webinar 2021: The COVID-19 pandemic: How do we cope, and how do we move forward?, Online.

Bondjers, K., Stensland, S., Zwart, J. A. H., Rosseland, L. A., Wøien, H., Wøien, H., Atar, D., Matre, D., Muller, A. E., Wentzel-Larsen, T., Lingaas, I., & Dyb, G. A. (2021 November). Hvordan gikk det? Støtte og stolthet gjennom pandemien – rapport fra en longitudinell studie av 2000 sykehuspersonell. Foredrag på Høstmøte for Akutt- og mottaksmedisin, Trondheim.

Bondjers, K., Stensland, S., Zwart, J. A. H., Rosseland, L. A., Wøien, H., Wøien, H., Atar, D., Matre, D., Muller, A. E., Wentzel-Larsen, T., Lingaas, I., & Dyb, G. A. (2021 October). Hvordan gikk det? Støtte og stolthet gjennom pandemien – rapport fra en longitudinell studie av 2000 sykehuspersonell. Foredrag på Verdens dagen for psykisk helse, Trondheim.

Bondjers, K., Lingaas, I., Stensland, S., Wøien, H., Wøien, H., Muller, A. E., Atar, D., . . . Dyb, G. A. et al. (2021 June). Is it all bad? – sense of accomplishment among health-care workers during the Covid-19 pandemic. Paper presented at Trauma and mental health during the Global Pandemic.

Dyb, G. A. (2021 September). Hvor står forskningen? Eksisterende forskning på de som ble rammet 22. juli. Foredrag på Ringvirkninger fra terror: Rettens og velferdsstatens møte med de rammede etter 22. juli, Juridisk Fakultet, UiO (Digitalt).

2020

Glad, K. A., Stensland, S., Czajkowski, N. O., Boelen, P., & Dyb, G. (2020 November). The longitudinal association between symptoms of posttraumatic stress and complicated grief. A random intercepts cross-lag analysis. Paper presented at ISTSS 36th Annual Meeting, Chicago.

Glad, K. A., Thoresen, S., & Dyb, G. (2020). «Slitsomt» «Ubehagelig» «Plagsomt» Slik beskriver Utøya-overlevende møtet med mediene etter 22. juli. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Ingierd, H., Aarli, R., Staksrud, E., Mikkelsen, Ø., Dyb, G., & Anfinset, N. (2020). Hvor ble det av forskningsetikken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Ingjerd, H., Aarli, R., Staksrud, E., Mikkelsen, Ø., Dyb, G., & Anfinset, N. (2020). Hvor ble det av forskningsetikken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

2019

Glad, K. A., Stensland, S., Czajkowski, N. O., Boelen, P., & Dyb, G. (2019 June). The longitudinal association between complicated grief and symptoms of posttraumatic stress. A random-intercept cross-lag analysis. Paper presented at ESTSS 2019.

Thoresen, S., Stensland, S., Birkeland, M. S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2019 November). Trauma in social relationships. Longitudinal associations between social support and posttraumatic stress in young survivors of a terrorist attack: The Utøya Study. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies 35th Annual Meeting, Boston.

Aakvaag, H. F., Stensland, S., & Dyb, G. (2019 June). Shame after a terrorist attack: Associations with event characteristics and interpersonal violence in young survivors three years after the Utøya Island attacks. Paper presented at European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) biannual meeting, Rotterdam.

Stensland, S., Glad, K. A., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2019 June). In quest for rest Frequent use of alcohol and medication to sleep and rest among survivors of a terrorist attack. The longitudinal Utøya cohort study. Paper presented at The 16th ESTSS conference, www.estss2019.eu, Rotterdam.

Stensland, S., Glad, K. A., Porcheret, K., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2019 June). No rest for the weary Long-term sleep problems in survivors of the Utøya terrorist attack. Paper presented at The 16th ESTSS conference, www.estss2019.eu, Rotterdam.

Stensland, S., Thoresen, S., Jensen, T. K., Wentzel-Larsen, T., Zwart, J. A., & Dyb, G. (2019 November). Smerte og posttraumatiske stress reaksjoner etter terror Utøyastudien. Foredrag på MUSS-konferansen 2019, Gardermoen.

Stensland, S., Andreassen, A. L., Lingaas, I., Undset, A. B., & Dyb, G. (2019). Instruksjonsvideo for bruk av aktigraf. Trist og Traurig AS.

Stensland, S., Lingaas, I., Undset, A. B., Andreassen, A. L., & Dyb, G. (2019). Informasjonsfilm om Utøyastudien. Trist og Traurig AS.

2018

Glad, K. A., Czajkowski, N. O., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2018 November). Cross-lagged association between PTSD symptoms and perceived centrality of a terrorist attack. Paper presented at ISTSS 34th annual meeting, Washington DC.

Stensland, S., Thoresen, S., Jensen, T. K., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2018 November). Early somatic symptoms predict posttraumatic stress over time. The Utøya study. Paper presented at ISTSS 2018, Washington DC.

Stensland, S., Zwart, J. A., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2018 January). Hodepine etter terror. Foredrag på NOSF konferanse, Rikshospitalet, Oslo.

Stene, L. E., Schultz, J. H., & Dyb, G. (2018 November). School functioning and health in survivors of the Utøya youth camp attack. Paper presented at 11th European Public Health Conference.

Nilsen, L. G., Hafstad, G. S., Staksrud, E., & Dyb, G. (2018 September). Bruk av sosiale medier etter terror. Foredrag på Å forske på terror – lytte til overlevendes stemmer, Litteraturhuset, Oslo.

Nilsen, L. G., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2018 November). Institutional Trust after Terror. Paper presented at 34th Annual Meeting, International Society for Traumatic Stress Studies, Washington D.C.

Dyb, G. (2018 December). Undervisningsopplegget for 22. juli. Foredrag på Seminar med NTNU, Oslo.

Dyb, G. (2018 November). Violence and Traumatic Stress – A Global Threat to Children’s Health. Paper presented at Health Seminar, Public and Global Health, Norwegian Delegation of Minister of Education Mrs Iselin Nybø, Cape Town.

Dyb, G. (2018 October). Child trauma – toxic to the young mind?. Paper presented at Stellenbosch University, Cape Town.

Dyb, G. (2018 September). Déjà vu – recalling being hit by terror. Paper presented at The Nato Science for Peace and Security Program: Risk Management of Terrorism Inducted Stress – Guidelines for the Golden Hours, Odessa.

Dyb, G. (2018). Utøya-filmen er ikke nok for å gi forståelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Elmore Borbon, D., Dyb, G., Friedman, M., Kudler, H., & Lieberman, A. (2018 November). Our Work can Change the World: People, Policy and Pivotal Moments. Paper presented at ISTSS 2018, Washington DC.

Kassam-Adams, N., Borja, S., Dyb, G., & Alisic, E. (2018 November). Data Sharing and Open Science Practices: Implications for the Traumatic Stress Field. Paper presented at ISTSS 2018, Washington DC.

Rueness, J., Myhre, M. C., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Thoresen, S. (2018 September). PTSR mediate the relationship between child abuse and physical Health complaints in adolescence and early adulthood. Paper presented at I-AM-PHD (1st Annual PhD meeting), Amsterdam.

Rueness, J., Myhre, M. C., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Thoresen, S. (2018 August). The physical health impact of child abuse: A population survey on physical health complaints among adolescents and young adults. Paper presented at Nordisk Forening for barne- og omsorgssvikt (NFBO), Torshavn.

2017

Stensland, S., Thoresen, S., & Dyb, G. (2017 June). Terror, interpersonal violence, marginalization and loneliness in adolescents: The Utøya and the HUNT Study. Paper presented at 15th Conference of European Society for Traumatic Stress Studies, 2-4 June 2017 in Odense, Denmark, University of Southern Denmark.

Stensland, S., Zwart, J. A., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2017 November). The Headache of Gun Violence: Migraine and Tension-Type Headache among Adolescents Exposed to a Mass-Shooting and Controls (the Utøya and the HUNT Study). Paper presented at 33rd Annual Meeting, International Society for Traumatic Stress Studies, Chicago.

Stene, L. E., & Dyb, G. (2017 July). Posttraumatic distress, self-perceived healthcare needs and utilization of psychiatric services among survivors of the Utøya youth camp attack. Paper presented at 17th International Congress of ESCAP 2017 Geneva: the transition congress, Genève.

Stene, L. E., & Dyb, G. (2017 June). Lessons from the 2011 Utøya attack on healthcare utilization in young survivors of terrorism. Paper presented at 15th ESTSS Conference Odense, Odense.

Stene, L. E., & Dyb, G. (2017 November). Diagnoses Before and After Traumatic Events – A Longitudinal Study of the Survivors of the Utøya Massacre. Paper presented at ISTSS Conference, Chicago.

Stene, L. E., & Dyb, G. (2017 November). Healthcare utilization in young survivors of a terrorist attack: Lessons learned from the Utøya 2011 shooting. Paper presented at 10th European Public Health Conference, Stockholm.

Nilsen, L. G., Stene, L. E., Glad, K. A., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2017 March). Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya: Erfaringer med tiltakene fra det offentlige hjelpeapparatet. Foredrag på Frokostseminar/Rapportlansering, Oslo.

2016

Hafstad, G. S., Dyb, G., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Wentzel-Larsen, T., & Maercker, A. (2016 November). ICD-11 and DSM-5: Prevalence, Overlap and Stability of Posttraumatic Stress Symptoms over Time in Young Survivors of the 2011 Norway Attacks. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies`32th Annual Meeting, Dallas, Texas.

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., Røysamb, E., & Olff, M. (2016 July). Broken and guilty since it happened. A population study of trauma-related shame and guilt after violence and sexual abuse. Paper presented at International Congress of Psychology, Yokohama.

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., Røysamb, E., & Olff, M. (2016 November). Broken since it happened. A population study of trauma-related shame after violence and sexual abuse. Paper presented at International Society of Traumatic Stress Studies 32nd annual meeting, Dallas, Texas.

Stensland, S., Zwart, J. A., Wentzel-Larsen, T., & Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2016 October). The Headache of Terror Risk of migraine and tension-type headache among adolescents exposed to terror: the Utøya and HUNT Study. Paper presented at Fem år siden 22. juli: Hva har vi lært?, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo.

Stensland, S., Zwart, J. A., Wentzel-Larsen, T., & Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2016 October). The headache of terror. Paper presented at Fem år siden 22. juli: Hva har vi lært?, Gullhaugveien 1-3 0484 Oslo.

Strøm, I. F., Schultz, J. H., Wentzel-Larsen, T., & Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2016 July). School performance after experiencing trauma: A longitudinal study of school functioning in survivors of the Utøya shootings in 2011. Paper presented at International Congress of Psychology (ICP), Yokohama.

Stene, L. E., & Dyb, G. (2016 November). Relationship between Posttraumatic Stress Symptoms, Self-perceived Mental Health Service Needs and Actual Utilization of Mental Health Services among Survivors of the Utøya Terrorist Attack. Paper presented at ISTSS Conference 2016.

Nilsen, L. G., & Dyb, G. (2016 June). «Men hva er det egentlig ment for?» Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Foredrag på Presentasjon av resultater fra rapporten om voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011, Oslo.

Nilsen, L. G., Langballe, Å., & Dyb, G. (2016 October). “Men hva er det egentlig ment for?” Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya. Foredrag på Fem år siden 22. juli: Hva har vi lært?, Oslo.

Dyb, G. (2016 January). Psykososiale tiltak etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011: Lyktes vi med å gi god hjelp?. Foredrag på Er det mulig å optimere den psykologiske indsats efter katastrofer eller terror?, Syddansk Universitet, Odense.

Dyb, G. (2016 June). Presentasjon av resultater fra forskning etter 22.07.11 Overlevende – Utøya-studien. Foredrag på Samarbeidsorganet for helsemessig og psykososial oppfølging etter 22. juli, Oslo.

Dyb, G. (2016 June). Public Health Approaches to the Development and Implementation of Trauma Focused Interventions in Post-Disaster contexts. Paper presented at Trauma Recovery & Corporate Solutions Annual Meeting, Singapore.

Dyb, G. (2016 March). Barn og katastrofer. Foredrag på Masterutdanning, Uppsala.

Dyb, G. (2016 March). Children and Youth Exposed to Disasters and Terror: What is the impact in a Longitudinal Perspective?. Paper presented at VII Annual meeting Psychological Trauma Society, Vilnius.

Dyb, G. (2016 March). In the aftermath of terror: Survivors`posttraumatic stress reactions in a logitudinal perspective. Foredrag på Psykiatriveka, Trondheim.

Dyb, G. (2016 March). Ungdom og terror. Foredrag på Masterutdanning, Uppsala.

Dyb, G. (2016 May). In the aftermath of terror: Survivors`posttraumatic stress reactions in a logitudinal perspective. Paper presented at Annual Meeting Japanese Society of Traumatic Stress Studies (JSTSS), Sendai.

Dyb, G. (2016 November). Responding to terror attacks: What are the right ways to act?. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies`32th Annual Meeting, Dallas, Texas.

Dyb, G. (2016 October). Hjemme igjen, men til et endret liv. Oppsummering av NKVTS`forskning fra studien om de som overlevde på Utøya. Foredrag på Fem år siden 22. juli: Hva har vi lært?, Oslo.

Dyb, G. (2016 October). Retraumatisering i psykologisk/psykiatrisk forskning – beredskap preget av silkehansker?. Foredrag på Storfellesmøte De nasjonale forskningsetiske komiteene og REK, Larvik.

Fugelsnes, E., Ytterhus, B., & Dyb, G. (2016). Mener barn bør få ta forskningsvalg selv. Forskningsetikk, 16(1), 16-17.

2015

Thoresen, S., & Dyb, G. (2015 June). ISTSS Panel. How is the public health perspectiv relevant for understanding the impact of terrorist attacks. Paper presented at ESTSS Conference 2015, Vilnius.

Thoresen, S., Dyb, G., Nesvold, H., & Hjemdal, O. K. (2015 September). Medical care and police reporting in Norwegian rape victims. Paper presented at European Conference on Domestic Violence, Belfast.

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2015 June). Revictimization in light of the total burden of parental violence. Paper presented at ESTSS Conference 2015, Vilnius.

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2015 September). Revictimization in light of the total burden of domestic violence. Paper presented at European conference on domestic violence.

Stensland, S., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Zwart, J. A., & Dyb, G. (2015 June). Heads ache after terror. Migraine and tension-type headache in survivors of terror compared to a population-based cohort of adolescents. Paper presented at ESTSS Conference 2015, Vilnius.

Stene, L. E., & Dyb, G. (2015 July). A Prospective Study of Patterns and Predictors of Health Care Utilization among Survivors of the Utøya Shooting in Norway, 201. Paper presented at ISTSS Integrating Clinical and Scientific Knowledge to Advance the Field of Trauma, New Orleans.

Stene, L. E., & Dyb, G. (2015 June). Health service utilization after terrorism A longitudinal study of survivors of the 2011 Utøya attack in Norway. Paper presented at International Health Conference: Improving Health and Health Services Through Research, Oxford.

Stene, L. E., & Dyb, G. (2015 June). Health service utilization after terrorism. Paper presented at ESTSS Conference, Vilnius.

Haga, J. M., & Dyb, G. (2015). Dem vi glemte etter 22. juli. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Haga, J. M., Thoresen, S., Stene, L. E., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2015 November). Bridging the Gap — Healthcare to Families of Young Survivors of Terrorism. Paper presented at ISTSS 31st annual meeting – Back to Basics: Integrating Clinical and Scientific Knowledge to Advance the Field of Trauma, New Orleans, Louisiana.

Haga, J. M., Stene, L. E., Wentzel-Larsen, T., Thoresen, S., & Dyb, G. (2015 June). Post-disaster health outreach in changing societies – the complexity of modern family structures. Paper presented at XIV Conference of European Society for Traumatic Stress Studies – Trauma in Changing Societies: Social Contexts and Clinical Practice, Vilnius.

Holt, T., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2015 November). Emotional reactions in parents of youth experiencing the 22 July Utøya shooting-Results from the Utøya study conducted at NKVTS, Oslo, Norway. Paper presented at Internasjonal traumekonferanse, New Orleans, USA.

2014

Hafstad, G. S., Dyb, G., & Thoresen, S. (2014 November). PTSD in ICD-11: A comparison of the proposed ICD-11 and DSM-5 diagnostic criteria in a sample of young survivors of a catastrophic shooting. Paper presented at ISTSS 31st Annual Meeting, Miami.

Stene, L. E., & Dyb, G. (2014 November). Research response after terrorism A longitudinal study of survivors and parents after the 2011 Utøya attack. Paper presented at Healing Lives and Communities: Addressing the Effects of Childhood Trauma Across the Life Span, Miami.

Dyb, G., Jensen, T. K., & Thoresen, S. (2014 November). The Norway 2011 Terror Attack: Parents’ experiences and posttraumatic stress reactions. Paper presented at ISTSS 31st Annual Meeting, Miami.

Dyb, G., & Olff, M. (2014). Understanding terror and violence in the lives of children and adolescents. European Journal of Psychotraumatology, 5. doi:10.3402/ejpt.v5.25121

Pedersen, K. F., Hagemann, C. T., Dyb, G., & Nesvold, H. (2014 October). Barn og unge som oppsøker overgrepsenheten ved St. Olavs Hospital. Foredrag på Norsk gynekologisk forenings årsmøte 2014, Clarion hotell Brattøra, Trondheim.

2013

Hafstad, G. S., Dyb, G., Jensen, T. K., Steinberg, A. M., & Pynoos, R. S. (2013 June). PTSD Factor Structure and PTSD Casesness Among Adolescents and Young Adults After the 2011 shooting in Norway: An investigation of the Proposed Symptoms of PTSD for DSM-5. Paper presented at 13the Eurpoean Conference on Traumatic Stress Studies (ECTOTS), Bologna.

Glad, K. A., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2013 June). Parenting after terror – Experiences from an outreach strategy after the 22nd of July terror attack at Utøya Island. Paper presented at 13th European Conference on Traumatic Stress, Bologna.

Glad, K. A., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2013 September). «Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller. Foredrag på Understanding terror and violence in the lives of children and adolescents.

Thoresen, S., & Dyb, G. (2013 June). Media and terror victims: Media contact, satisfaction and regrets in young survivors from the shooting at the Utøya Island, Norway, 22. July 2011. Paper presented at 13th European Conference on Traumatic Stress Studies, Bologna.

Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2013 June). Exploring the social causation hypothesis and the social selection hypothesis in young survivors from the shooting at the Utøya Island, Norway. Paper presented at 13th European Conference on Traumatic Stress Studies (ESTSS), Bologna.

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Røysamb, E., & Dyb, G. (2013 June). Shame in the aftermath of terror: The Utøya Island Study. Paper presented at European Society of Traumatic Stress Studies Conference, Bologna.

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Røysamb, E., & Dyb, G. (2013 November). Shame and Guilt in the aftermath of terror: The Utøya Island Study. Paper presented at Interntional Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS).

Strøm, I. F., Thoresen, S., Wentzel Larsen, T., & Dyb, G. (2013 March). Violence, bullying and academic achievement: A study of 15-year-old adolescents and their school environment. Paper presented at VAM`s midtveiskonferanse, Oslo.

Strøm, I. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Hjemdal, O. K., Lien, L., & Dyb, G. (2013 November). A longitudinal population based study of work marginalization as a consequence of exposure to life adversities. Paper presented at 141st American Public Health Associaton (APHA) Annual Meeting and Exposition, Boston, MA.

Stene, L. E., & Dyb, G. (2013 November). 2011 Norway attacks: Longitudinal patterns and predictors of health care utilization and academic attainment among survivors of the Utøya massacre. Paper presented at ISTSS 29th Annual Meeting, Resilience After Trauma: From Surviving to Thriving, Philadelphia.

Dyb, G., Glad, K. A., Nygaard, E., & Thoresen, S. (2013 June). A fine balance. How can we supply necessary support and outreach services and at the same time avoid interfering with survivors own coping efforts?. Paper presented at 13th European Conference on Traumatic Stress Studies, Bologna.

Dyb, G., Jensen, T. K., Nygaard, E., Ekeberg, Ø., Diseth, T. H., & Thoresen, S. (2013 June). Post-traumatic stress reactions (PTSR) in survivors from a terror attack in Norway: Exploring the meaning of gender, age, traumatic exposure and social support in an unselected and highly exposed group. Paper presented at 13th European Conference on Traumatic Stress Studies, Bologna.

Stensland, S. Ø. B., STENSLAND, S. O., Dyb, G., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Zwart, J. A. (2013). Interpersonal Victimization, Psychological Distress, and Recurrent Headaches in Adolescents – The HUNT Study. Cephalalgia, 33(S8), 170-171.

Winsvold, B. K. S., Blaauw, B. A., Jacobsen, L. M., Pedersen, L. M., Dyb, G., & Zwart, J. A. (2013). Early Sexual Maturation and Recurrent Headache in Adolescents. The Young-HUNT 3 Study. Cephalalgia, 33(S8), 125-126.

2012

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Hjemdal, O. K. (2012 October). The day Norway cried. Proximity and distress in Norwegian citizens following the 22nd July 2011 terrorist attack in Oslo and on Utøya Island. Paper presented at ISTSS Annual Meeting 2012, Los Angeles.

Dyb, G. (2012 August). Beyond PTSD: Pain and Medication Use in Children Affected by Trauma. Paper presented at 12th Interantional Congress of Behavioral Medicine, Budapest.

Dyb, G. (2012 May). Erfaringer fra terrortragedien 22. juli 2011. Foredrag på BUP-dagene, Trondheim.

Dyb, G. (2012 May). The value of outreach and screening of youth exposed to the terror attach in Oslo 2011. Paper presented at 5. World Congress on Truamatic Stress, Mexico City.

Dyb, G. (2012 September). Lessons from Utøya: The aftermath for surviving youth. Paper presented at State of the Art in Trauma and PTSD – From Research to Practice, Amsterdam.

Dyb, G., Hafstad, G. S., Jensen, T. K., Steinberg, A. M., & Pynoos, R. S. (2012 November). Negative Alterations in Cognition and Mood Among Adolescents and Adults After the 2011 Catastrophic Violence in Norway: An Investigation of the Proposed Symptoms of PTSD for DSM-V. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies 28th Annual Meeting, Los Angeles, California.

Dyb, G., Jensen, T. K., Thoresen, S., Glad, K. A., & Nygaard, E. (2012 November). Outreach and Follow-up in Norwegian Muncipalities After the 2011 Terror Attack. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies 28th Annual Meeting, Los Angeles, California.

Jensen, T. K., Thoresen, S., & Dyb, G. (2012 November). Coping in the Midst of Terror: Adolescents’ Self-Perceived Coping Reactions During the 22 July Terror Attack at Utoya in Norway. Paper presented at Symposium på ISTSS 28th Annual Meeting: Beyond Boundaries: Innovations to Expand Services and Tailor Traumatic Stress Treatments., Los Angeles.

Jacobsen, B. A., Dyb, G., Hagen, K., Holmen, T. L., Linde, M., & Zwart, J. A. (2012). Headache and mental health among adolescents. European Journal of Neurology, 19, 622.

2011

Stensland, S., Dyb, G., Thoresen, S., & Wentzel-Larsen, T. (2011 June). Traumatic experiences in adolescents and somatic complaints: Is this relationship mediated by posttraumatic stress reactions or depression?. Paper presented at 12th European Conference on Traumatic Stress, Wien.

Dyb, G. (2011). Førstehjelp til barn etter katastrofer og andre traumatiske hendelser. Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening, 29(2), 70-72.

Dyb, G. (2011). Len deg fremover og vær til stede. Tidsskrift for Den norske legeforening, 131(18), 1751-1751. doi:10.4045/tidsskr.11.0967

Michel, P. O., Ask, E., Dyb, G., Hjemdal, O. K., & Thoresen, S. (2011 June). Epidemiological traumatic stress research: Methodological and measurement issues. Paper presented at 12th European Conference on Traumatic Stress, Wien.

Nygaard, E., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2011 August). Association between family members posttraumatic stress reactions after the tsunami in South-East Asia December 26th 2004. Paper presented at 15th European conference on developmental psychology, Bergen.

2010

Thoresen, S., & Dyb, G. (2010 November). Life adversities and depression in women exposed to violence and abuse. Results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Paper presented at ISTSS 26th Annual Meeting, Montreal.

Myhre, M. C., Dyb, G., & Thoresen, S. (2010 June). Violence, sexual abuse, and depression in mothers of young children: Impact on infant temperament and behavior. Paper presented at 12th World Congress of the World Association for Infant Mental Health, Leipzig.

Dyb, G. (2010). Sex uten grenser. Tidsskrift for Den norske legeforening, 130(19), 1907-1907.

2009

Thoresen, S., & Dyb, G. (2009 July). Population Attributable Fraction (PAF) of depression in mothers of young children. Results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Paper presented at 11th European Congress of Psychology, Oslo.

Thoresen, S., & Dyb, G. (2009 November). Violence and sexual abuse in mothers of young children: Risk of depression and mediating factors. Paper presented at 25th International Society for Traumatic Stress Studies Annual Meeting, Atlanta.

Dyb, G., Schou, L. A., & Thoresen, S. (2009 June). Sexual abuse and medication –a study of Norwegian 10th year students. Paper presented at 11th European Conference on Traumatic Stress, Oslo.

Myhre, M. C., Dyb, G., & Thoresen, S. (2009 June). Are young children whose mothers have experienced violence or sexual abuse more prone to accidents?. Paper presented at 11th European Conference on Traumatic Stress, Oslo.

Dyb, G., & Kristensen, P. (2009). Unges egne historier om sorg [Anmeldelse av boka Ung sorg: 14 unge om døden og livet videre. Av Dyregrov, Gjestvang & Slagsvold]. Tidsskrift for Den norske legeforening, 129, 440-441.

Schou, L. A., Dyb, G., & Thoresen, S. (2009 June). Disabled adolescents at increased risk of violence and sexual abuse. Paper presented at 11th European Conference on Traumatic Stress, Oslo.

2008

Myhre, M. C., Thoresen, S., Grøgaard, J., & Dyb, G. (2008 October). Characteristics of young children with injuries. Paper presented at 2nd Congress of the European Academy of Paediatrics, Nice.

Dyb, G. (2008). Brå og uventet død – hva gjør vi? [Anmeldelse av boka Når krisen rammer barn og unge. Av R. G. Bugge]. Tidsskrift for Den norske legeforening, 128(17), 1992.

2006

Dyb, G., Holmen, T., & Zwart, J. A. (2006). Analgesic overuse among adolecents with headache. The head-hunt youth study. The Journal of Headache and Pain, 7, S62.

2000

Dyb, G. (2000 January). Foreldres uro og mestring etter barns fortellinger om seksuelle overgrep utenfor familien. Foredrag på 1st Nordiska kongress: «Barn och Trauma», 22.-24.mai 2000, Linkoping, Sverige, 23.05.2000.

1999

Dyb, G., Holen, A., Brænne, K., Indredavik, M. S., & Aarseth, J. (1999 January). Short-Term Psychological Concequences for Children after a Traffic Accident. Paper presented at American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 46th Annual Meeting Canadian Academy of Child Psychiatry, Chicago, 19. – 24. oktober, 1999.

1998

Dyb, G. (1998 January). Klinisk arbeid og forskning om seksuelle overgrep mot barn: Etiske spørsmål og håndteringen av dem. Foredrag på Nordisk seminar om børnemishandling, Kjøbenhavn, Danmark.

Dyb, G. (1998 January). Working with child sexual abuse issues: Ethical problems and how to deal with the scepticism?. Paper presented at San Diego Conference on responding to child maltreatment – 1998, San Diego.

Pressebilder