Menn som har begått voldtekt – en kunnskapsstatus

Kruse, A. E. (2014 April). Menn som har begått voldtekt - en kunnskapsstatus. Foredrag på Fagkonferanse om voldtekt, Oslo.