Migrasjon og symptomprofiler ved psykoselidelser

Berg, A. O. (2015 February). Migrasjon og symptomprofiler ved psykoselidelser. Foredrag på PSYKISK HELSE OG RUSMIDDELFORSKNING Ubehag i kulturen eller kultur i ubehaget, Tromsø.