Misbrukere før, under og etter kollektivopphold. Utprøving og utvikling av et registreringssystem for evaluering av virksomheten i institutsjoner for stoffmisbrukere

Tjersland, O. A. (1996). Misbrukere før, under og etter kollektivopphold. Utprøving og utvikling av et registreringssystem for evaluering av virksomheten i institutsjoner for stoffmisbrukere. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.