Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Mot et bedre liv: vendepunkter blant enslige mindreårige asylsøkere under 16 år.

Andersson, E. S., Skar, A. M. S., & Jensen, T. (2020). Mot et bedre liv: vendepunkter blant enslige mindreårige asylsøkere under 16 år. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 17(4). doi:https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2020-04-10

Forskerne