Møtet mellom utøya-ungdommen og pressen

Thoresen, S. (2017 April). Møtet mellom utøya-ungdommen og pressen. Foredrag på SKUP-konferansen, Tønsberg.