Når stedet snakker: Jakobs fortelling om å leve med og i nerva

Kiil, M. A. (2015 September). Når stedet snakker: Jakobs fortelling om å leve med og i nerva. Foredrag på Narrativt Seminar, Tromsø.