Når tid alene ikke leger sårene etter traumene: Erfaringer med behandling

Opaas, M. (2015 December). Når tid alene ikke leger sårene etter traumene: Erfaringer med behandling. Foredrag på På flukt. Flukt, frykt og beskyttelse. En en forelesnings- og debattserie, Litteraturhuset, Oslo.