Norsk-russiske samarbeidsprosjekter innen psykiatri, kardiologi, kirurgi- og intensivmedisin

Kiil, M. (2018 January). Norsk-russiske samarbeidsprosjekter innen psykiatri, kardiologi, kirurgi- og intensivmedisin. Paper presented at Exploring Global Health in the Arctic, UiT Norges arktiske universitet.