Tema: Vold og overgrep

Ny forskning: Begrepet mobbing fanger ikke opp den psykiske volden i arbeidslivet

Bjørnholt, M. (2022). Ny forskning: Begrepet mobbing fanger ikke opp den psykiske volden i arbeidslivet. Forskersonen.no.