Tema: Vold og overgrep

Om bruk av tvang og varsling av overgrep

Kirkevold, Ø., & Sandmoe, A. (2019). Om bruk av tvang og varsling av overgrep. In K. Krohne (Red.) Demensomsorgens ABC. perm 2. Aldring og helse.