Om prosjektet Cultural perspectives on mental health, og til diskusjon: a public or engaged anthropology?

Kiil, M. A. (2014 April). Om prosjektet Cultural perspectives on mental health, og til diskusjon: a public or engaged anthropology?. Foredrag på Instituttseminar ved Institutt for Arkeologi og Sosialantropologi, Tromsø.