Positive relasjoner mellom lærer og elev: en kvalitativ casestudie om hvordan lærer bygger positive relasjoner til elever, og hvilken betydning lærerens positive relasjoner har for elever generelt og for elever som viser psykososiale vansker spesielt.

Moen, L. H., Holmberg, J. B., (2015). Positive relasjoner mellom lærer og elev: en kvalitativ casestudie om hvordan lærer bygger positive relasjoner til elever, og hvilken betydning lærerens positive relasjoner har for elever generelt og for elever som viser psykososiale vansker spesielt.

Forskerne