Oppfølging av NOVAs evaluering av krisesenterloven

Stefansen, K., & Bakketeig, E. (2015 March). Oppfølging av NOVAs evaluering av krisesenterloven. Foredrag på Faglig møte, Oslo.