Øst-Vest samarbeid med utgangspunkt i prosjekter ved Senter for arktisk og global helse

Kiil, M. (2018 August). Øst-Vest samarbeid med utgangspunkt i prosjekter ved Senter for arktisk og global helse. Foredrag på Studiebesøk fra Det Russiske Jernbaneverkets helsevesen, RZhD, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø.