Påstander om vold og overgrep mot barn. Hva legger retten til grunn, og hva er barnets beste

Skjørten, K. (2014 October). Påstander om vold og overgrep mot barn. Hva legger retten til grunn, og hva er barnets beste. Foredrag på Kurs for medisin, Oslo.