Politiets arbeid med kjønnslemlestelse

Lien, I. L. (2018 September). Politiets arbeid med kjønnslemlestelse. Foredrag på Retten til å bestemme over eget liv, Trondheim.