Post traumatiske stress reaksjoner, psykiske vansker og andre helseplager blant barn og unge utsatt for vold og omsorgssvikt

Stensland, S., & Betty, v. R. (2018 March). Post traumatiske stress reaksjoner, psykiske vansker og andre helseplager blant barn og unge utsatt for vold og omsorgssvikt. Foredrag på Klinisk emnekurs i vold og omsorgssvikt blant barn og unge i Norge, Thon Hotel Arena, Lillestrøm.