Presentasjon av del funn fra pågående prosjekt: Barn i krise. Samarbeid mellom barnevern og politi

Vorland, N. (2016 May). Presentasjon av del funn fra pågående prosjekt: Barn i krise. Samarbeid mellom barnevern og politi. Foredrag på Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt, Stockholm.