Presentasjon av forskningsrapporten Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi.

Skjørten, K., & Vorland, N. (2017 November). Presentasjon av forskningsrapporten Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi. Foredrag på Samarbeidsseminar for politiet, barneverntjenesten og barnevernvaktene i Romeriket - Øst Politidistrikt, Quality Hotel Olavsgaard, Romeriket.