Psykisk helse i skjulte landskap

Kiil, M. A. (2013 February). Psykisk helse i skjulte landskap. Foredrag på Møte mellom Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin og Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse innen Psykisk Helse, Universitetet i Tromsø.