Psykoanalytisk terapi ved alvorlig traumatisering: hva er helende terapeutiske prosesser?

Varvin, S. (2013 March). Psykoanalytisk terapi ved alvorlig traumatisering: hva er helende terapeutiske prosesser?. Foredrag på Psykiatriveka, Oslo.