Psykologisk behandling av traumatiserte flyktninger: Kunnskap fra forskning og fra terapirommet

Opaas, M. (2016 May). Psykologisk behandling av traumatiserte flyktninger: Kunnskap fra forskning og fra terapirommet. Foredrag på Fagmøte, Forum for praktisk psykologi, Bergen.