Psykososial fungering og behandlingsbehov hos personer med flyktning- og traumebakgrunn

Opaas, M. (2016 November). Psykososial fungering og behandlingsbehov hos personer med flyktning- og traumebakgrunn. Foredrag på Flyktninger, asylsøkere og psykisk krise, Gjøvik.