Rapportlansering Barn i krise. Samarbeid mellom barnevern og politi

Vorland, N., & Skjørten, K. (2017 April). Rapportlansering Barn i krise. Samarbeid mellom barnevern og politi. Foredrag på Frokostseminar, Oslo.