Rett hjelp til rett tid: Traumatiserte ungdommers erfaringer i møte med politi og skole etter å ha overlevd massakren på Utøya, 2011.

Schultz, J. H., & Langballe, Å. (2017 February). Rett hjelp til rett tid: Traumatiserte ungdommers erfaringer i møte med politi og skole etter å ha overlevd massakren på Utøya, 2011. Foredrag på Internationella Brottsofferdagen, Stockholm.