Retten til å bli hørt: – barn og unges deltakelse i forskning. Brukermedvirkning i forskning.

Bergerud-Wichstrøm, M. (2018 September). Retten til å bli hørt: – barn og unges deltakelse i forskning. Brukermedvirkning i forskning. Foredrag på Forskningsdagene, Oslo.

Forskerne