Sammenhengen mellom funksjonsnivå hos barn med Down syndrom og deres peptidnivå i urin og nivå av antistoffer mot matproteiner i blod

Nygaard, E. (1998). Sammenhengen mellom funksjonsnivå hos barn med Down syndrom og deres peptidnivå i urin og nivå av antistoffer mot matproteiner i blod. Oslo: Psykologisk institutt, Universitet i Oslo. (Hovedfagsoppgave).