Sara Ahmed: Living a feminist life – bokanmeldelse

Førde, K. E. (2019). Sara Ahmed: Living a feminist life - bokanmeldelse. Tidsskrift for kjønnsforskning(2).