Sårbare grupper, sensitive tema og antropologisk metode

Johansen, R. E. B. (2018 May). Sårbare grupper, sensitive tema og antropologisk metode. Foredrag på Norsk antropologisk forenings årsmøte, Tromsø.