Seksualitet som argument mot kjønnslemlestelse blant gambiske menn

Lien, I. L. (2016 September). Seksualitet som argument mot kjønnslemlestelse blant gambiske menn. Foredrag på Nasjonal fagkonferanse om kjønnslemlestelse, Oslo.