Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av erfaringer i hjelpeapparatet og politiet. Lansering og fremlegging av NOVA-rapport 11/2021

Bjørnholt, M. (2022 March). Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av erfaringer i hjelpeapparatet og politiet. Lansering og fremlegging av NOVA-rapport 11/2021. Foredrag på Rapportlansering, Oslo.