Silingsprosesser i straffeprosessapparatet – hva vet vi og hva skal vi undersøke?.

Bakketeig, E., Dullum, J. V., (2017). Silingsprosesser i straffeprosessapparatet - hva vet vi og hva skal vi undersøke?. .Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og tiltak, Oslo.