Skilsmissemekling som historie-konstruksjon

Tjersland, O. A. (1993). Skilsmissemekling som historie-konstruksjon.