Skyld og skam etter 22. juli.

Aakvaag, H. F., (2016). Skyld og skam etter 22. juli.

Forskerne