Stressmestring i en organisatorisk endring

Brunes, A. (2009). Stressmestring i en organisatorisk endring. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. (Hovedfagsoppgave).