Stressreaksjoner og helseplager hos sykehuspersonell under Covid-19 pandemien

Bondjers, K. (2022 March). Stressreaksjoner og helseplager hos sykehuspersonell under Covid-19 pandemien. Foredrag på Regional koordineringsgruppe fror psykososial ivaretakelse av egne ansatte.

Forskerne