"Studie av ""Kind in Noot""; et alternativt behandlingstilbud for barn og familier der det er reist spørsmål om overgrep"

Tjersland, O. A. (1994). Studie av "Kind in Noot"; et alternativt behandlingstilbud for barn og familier der det er reist spørsmål om overgrep. Psykologisk institutt, universitetet i Oslo.