Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Trinnvis traumefokusert kognitiv atferdsterapi i kommunen (Trinnvis TF-CBT i kommunen)

Martinsen, M., & Michaelsen, K. (2019 November). Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Trinnvis traumefokusert kognitiv atferdsterapi i kommunen (Trinnvis TF-CBT i kommunen). Foredrag på NUBU-konferansen 2019: Mangfold og inkludering - Flere veier til bedre psykisk helse hos barn og unge, Oslo.