Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: utprøving av trinnvis traumefokusert kognitiv atferdsterapi i kommununale tjenester for psykisk helse

Martinsen, M., & Michaelsen, K. (2019 October). Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: utprøving av trinnvis traumefokusert kognitiv atferdsterapi i kommununale tjenester for psykisk helse. Foredrag på Fagseminar.