Tilknytning hos små fosterbarn: En prospektiv og longitudinell studie

Jacobsen, H., Ivarsson, T., Wentzel-Larsen, T., Smith, L., & Moe, V. (2016 May). Tilknytning hos små fosterbarn: En prospektiv og longitudinell studie. Foredrag på BARN&UNGE KONGRESSEN 2016 Bergen, Bergen.